Annons Annons
Annons Annons

Naturvårdsverket får viktig roll inom den internationella utsläppshandeln för flyget

Nu är det klart att det blir Naturvårdsverket som ska säkerställa att flygbolagen i Sverige följer regelverket inom den internationella utsläppshandeln för flyget (CORSIA).

CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) är ett marknadsbaserat styrmedel som är till för att klimatkompensera för flygets ökade klimatpåverkan. Systemet är beslutat inom FN. I CORSIA ingår utsläpp från det internationella flyget.

Rapportering av utsläpp

Naturvårdsverket är behörig myndighet för flyget inom EU:s utsläppshandelssystem och får samma roll för CORSIA genom regeringens förordning som träder i kraft 1 januari 2020. Rollen innebär framför allt att Naturvårdsverket ska se till att flygbolagen följer reglerna för övervakning och rapportering av utsläpp från den internationella flygtrafik som omfattas av CORSIA.

– EU:s utsläppshandel inkluderar ett robust system för uppföljning av utsläpp. Det är bra att CORSIA nu genomförs inom EU med samma krav på rapportering och övervakning. Då kan Naturvårdsverket följa upp flygets utsläpp på ett tydligt sätt, säger Fredrik Hannerz, chef för Utsläppshandelsenheten på Naturvårdsverket.

Köp av utsläppskrediter

CORSIA innebär i praktiken att flygbolagen måste kompensera för utsläpp som överstiger 2020 års nivåer, och detta genom att köpa utsläppskrediter från andra sektorer. För de som omfattas är det obligatoriskt att delta från och med år 2027, efter två frivilliga infasningsperioder mellan år 2021 och 2026.

– Det återstår mycket för att göra CORSIA till ett effektivt styrmedel. Ska vi nå klimatmålen så behöver alla viktiga sektorer bidra med utsläppsminskningar, inte bara kompensation för ökade utsläpp. Flyget inom EU ska vara nere på noll-utsläpp 2057, men det globala systemet för flyget har inga sådana krav. Där återstår mycket arbete, säger Fredrik Hannerz.

Nya regler för flyget
ICAO:s globala klimatstyrmedel – CORSIA (Transportsstyrelsens webbplats)

Vi använder oss av cookies. Läs mer