Annons Annons
Annons Annons

Över 200 bokningar av biobränsleflyg på 10 dagar

De tio första dagarna har över 200 bokningar gjorts. Allra först att boka biobränsleflyg i Sverige var Magnus Jägre som arbetar som Hållbarhetschef för Amasten Fastighets AB.

Magnus, 42 år från Bromma var den första personen i Sverige att boka biobränsleflyg med flygbolaget BRA. Resan gick mellan Bromma och Ronneby. Den 9 april lanserade flygbolaget BRA som första flygbolag i Världen möjlighet att mot ett enhetspris om 300 kronor per resa, boka flyg med 100 procent biobränsle.

Hållbarhetschefen Magnus Jägre från Amasten Fastighets AB först i Sverige att boka biobränsleflyg med BRA.

Hållbarhetschefen Magnus Jägre från Amasten Fastighets AB först i Sverige att boka biobränsleflyg med BRA.

Varför bokade du biobränsleflyg?

Vi på Amasten ser hållbarhet som en självklar del av vår verksamhet och det är väldigt viktigt att vi bidrar på alla sätt som går. I de fall vi behöver flyga är det viktigt att kunna minskavåra utsläpp genom biobränsle.

Var det en privatresa eller affärs/tjänsteresa?

Det var en tjänsteresa till vårt kontor i Ronneby, för att följa upp vårt EnergiJaktsprojekt.

Har ni som företagspolicy att göra resorna så klimatsmart som möjligt?

I vår verksamhet ser vi över alla aspekter på hållbarhet, klimatsmarta resor är en del av det och vi ser mycket positivt på BRAs initiativ att erbjuda biobränsle för att minska koldioxidutsläppen.

Kommer du att boka biobränsleflyg igen?

Ja, och vi hoppas att fler leverantörer erbjuder samma möjlighet som BRA.

Glada över gensvaret

– Vi är oerhört glada över gensvaret de första dagarna och vi kommer nu att börja marknadsföra biobränsletillvalet ytterligare för att fler ska få upp ögonen för möjligheten, säger Anna Soltorp som är Hållbarhetschef för flygbolaget BRA.

– En övergång till biobränsle inom flyget minskar klimatpåverkan avsevärt och gör flyg till ett av de effektivaste nationella persontransportmedlen, fortsätter Anna.

Biobränsle väljer varje resenär själv mot en extra kostnad vid bokningen. På så sätt försäkrar sig resenärerna om att den egna flygningen görs så grönt som möjligt, utan att biljettpriserna för alla ökar.

Tillägget är endast mellanskillnaden för biobränslet, eftersom det är cirka fem gånger dyrare än vanligt flygbränsle. BRA tar inte ut några extra avgifter.

 

Lär dig mer om Fossilfritt inrikesflyg 2030 på ett kostnadsfritt halvdagsseminarium med samma namn där Anna Soltorp från BRA Flyg är en av talarna.

 

Fakta om biobränsleflyg med BRA

Kommer alla som vill kunna flyga med biobränsle hos er?

Ja, vi erbjuder alla att välja biobränsle för sin flygning direkt vid bokning för enhetspriset 300 kronor per flygning.

300 kronor motsvarar en timmas flygtid som är den genomsnittliga flygtiden med oss.

 

Hur fungerar det i praktiken med tankningen?

Vi köper och tankar biobränslet i efterhand, löpande under året när vi ser hur mycket som ska köpas. Då byter vi ut vanliga jet-bränslet mot biobränsle.

Teoretiskt fungerar det på samma sätt som när du och två vänner tar bilen och delar på kostnaden för bensinförbrukningen, säg 100 kr var för resan.

Bilägaren tankar efter körningen vanligt bränsle för 200 kr och biobränsle från pumpen bredvid för ”din” hundring.

 

Varför kan jag inte köpa biobränsle till exakt den flygning jag gör?

Det är logistiskt inte möjligt på flygplatserna i dagsläget.

Därför köper vi in större biobränslemängder i efterhand, när vi vet hur mycket vi ska köpa.

 

Varför blir det dyrare att flyga med biobränsle?

Biobränsle är cirka fyra till fem gånger dyrare att köpa in än vanligt jetbränsle.

På detta vis ger vi de som vill möjlighet att välja biobränsle, utan att höja pris på alla flygbiljetter.

 

Hur garanteras jag att min flygning verkligen görs med fossilfritt biobränsle?
Det är vi själva på BRA som säkerställer hela inköps- och tankningsprocessen för vårt biobränsle.

Vi kommer att redovisa biobränsleinköpen transparent, i vår årliga hållbarhetsrapport som publiceras på vår sajt.

 

Hur mycket extra tjänar ni på biobränsleförsäljningen?

Hela köpesumman går till mellanskillnaden mellan det fossila bränslet och biobränslet. Vi tar inte ut några administrativa avgifter.

 

Varför enhetspris 300 kr = 1 timmas flygning?

Tekniska begränsningar gör det inte möjligt att i förväg erbjuda köp av exakt bränslemängd, då många faktorer avgör åtgången (väder, vind, vikt, flygplanstyp, distans, hastighet osv).

Samtidigt är våra inrikesflygningar i snitt en timma. Därför har vi valt en timma till ett fast pris som enligt uträkningar skulle göra flygresan fossilfri.

 

Vad händer om min flygning är längre/kortare än en timma?

Då överkompenseras/underkompenseras din flygresa med biobränsle.

 

Varför flyger ni inte alla era flyg med biobränsle?

Det är en fråga om kostnad, biobränsletillgång och teknisk möjlighet.

1. Biobränslet kostar så pass mycket i inköp att vi skulle bli tvingade att höja alla biljettpriser med flera hundra kronor. Med den konkurrenssituation vi har inom flyget så är det inte möjligt

2. Biobränsletillverkningen sker i liten skala, därför har producenterna svårt att tillverka de mängder som behövs.

3. Idag är det endast tillåtet att flyga ett flygplan med en blandning av maximalt 50 procent biobränsle och 50 procent vanligt jetbränsle (flygplansmotorer klarar av att blanda bränsletyperna).
Så länge inte alla som flyger med oss bokar biobränsle, nås inte gränsen för vad som är möjligt att tanka i våra flygplan. Därför kan vi erbjuda 100 procent biobränsle till alla som önskar.

 

Tillverkas biobränslet av palmolja?

Det är flygbränsletillverkaren Air BP som tillhandahåller vårt biobränsle. Det tillverkas i USA av 100 % bioråvara, främst gammal frityrolja. Alla bioråvaror är certifierade enligt ISCC/RSB. En godkänd råvara är UCO (used cooking oil) som är en avfallsprodukt. Häri kan det finnas rester av palmolja, men den är enligt alla instanser, miljöorganisationer, EU med flera, godkänd då den är klassad som förbrukad, ”waste”.

 

Blir min flygresa helt fossilfri?

Tyvärr inte, men nästan. För varje liter fossilt flygbränsle som ersätts med biobränsle minskar de fossila utsläppen med 70 % ur ett livscykelperspektiv.

Även om själva bränslet är gjort av 100 % bioråvara genererar produktion och transporter av biobränslet vissa fossila utsläpp innan bränslet tankas i Sverige.

Biobränslet ingår i ett kretslopp där det under sin livscykel tagit upp koldioxid i motsvarande mängd som det sedan avger när det förbränns.

Det bidrar alltså inte till ökade koldioxidhalter i atmosfären, vilket det fossila bränslet gör. Tyvärr är det också en ändlig råvara.

 

Biobränsle, Klimatkompensation eller Utsläppsrätt?

Biobränsle tillför inte CO2 till atmosfären. Bränslet avger motsvarande mängd CO2 som växten det är gjort av har absorberat från atmosfären under sin livstid.

Klimatkompensation gör nytta om kompensationspengarna verkligen hamnar rätt och projektet de är investerade i levererar fullt ut. Det kan vara svårt att avgöra. Klimatkompensation minskar inte utsläpp.

Utsläppsrätt innebär att utsläpp endast tillåts i viss mängd. Man köper sig rätten att släppa ut inom den mängden. Utsläppsminskning uppnås när mängden tillåtna utsläpp minskas.

 

Det sägs att biobränslet i Världen inte räcker?

Produktionen av biobränsle i Världen är inte så stor. Den räcker därmed inte till alla flygbolag.

Men vi har helt enkelt valt att gå före alla andra och erbjuda våra kunder att flyga med biobränsle i alla fall.

 

Vad är skillnaden mellan BRAs biobränslebiljetter och andra flyg som görs med iblandad biobränsle?
Som enda flygbolag i Världen ger vi alla som vill möjlighet att flyga med 100 procent biobränsle.

Andra flygningar handlar om olika procentuell mängd iblandad biobränsle.

 

Vad är ”höghöjdseffekter”?

Höghöjdseffekter skapas på höjder över cirka 8000-9000 meter. Det är ett samlingsnamn för effekter som blir av flygplans avgaser, vattenånga och rökstrimmor på hög höjd.

19 av våra 23 flyglinjer flyger INTE på hög höjd = ingen höghöjdseffekt. Övriga 4 gör det endast några minuter per flygning.

 

Några intressanta länkar:

Luleå Tekniska Universitets forskare tror att svenska skogsrester kan driva inrikesflyget i framtiden.

Nasas forskning visar att biobränsle för flyg är klimatsmartare.

Flygplanstillverkaren Airbus, flygmotortillverkaren Rolls Royce och Siemens utvecklar elhybridmotorer för flyg.

Norges motsvarighet till Swedavia, Avinor, siktar på att ha eldrivna flyg i norskt luftrum år 2025.

 

Vi använder oss av cookies. Läs mer