Annons Annons
Annons Annons

Preem planerar att söka miljötillstånd för att producera fossilfri diesel

Nu börjar omställningen av Preemraff Lysekil. I en ny ändring av raffinaderiets miljötillstånd kommer Preem ansöka om att upprätta storskalig produktion av upp till 950 000 kubikmeter förnybara drivmedel vid raffinaderiet, som beräknas minska klimatutsläppen med upp till 1,7 miljoner ton årligen.

Preem inleder nu ett nytt projekt för ombyggnation av raffinaderiet i Lysekil till att bli Skandinaviens största producent av förnybara drivmedel och ska därför ansöka om ändring i sitt miljötillstånd i Lysekil. I ett första steg planerar Preem att genomföra en ombyggnation av den existerande Synsat-anläggningen som idag producerar diesel av miljöklass 1[i]. Ombyggnationen av Synsat-anläggningen ska ge en ökning av Preems förnybara dieselproduktion med 650 000-950 000 kubikmeter årligen, vilket är hela två till tre gånger högre än dagens förnybara produktionskapacitet vid Preemraff i Göteborg.

Magnus Heimburg

Magnus Heimburg börjar som vd på Preemunder augusti 2020.

Minskade koldioxidutsläpp

– Preems högsta prioritet är att påbörja storskalig förnybar produktion vid raffinaderiet i Lysekil och det är glädjande att vi nu ska ta det första, stora steget i raffinaderiets förnybara omställning, säger Magnus Heimburg, vd Preem. Den utökade förnybara produktionen kommer att spela en central roll i att Sverige når de uppsatta klimatmålen. Ombyggnationen bedöms minska utsläppen i hela värdekedjan med mellan 1,2–1,7 miljoner ton koldioxid varje år, varav den största minskningen kommer att ske inom vägtrafiken.

Fossil råvara fasas ut

När ombyggnationen är genomförd kommer anläggningen ha kapacitet att hantera upp till 40 procent förnybara råvaror, med ambitionen att på sikt nå högre nivåer. Råvaran kommer att vara vegetabiliska och animaliska oljor och fetter som till exempel tallolja, använd frityrolja. Ombyggnationen kommer även innebära att motsvarande mängd fossil råvara fasas ut från Synsat-anläggningen.

Investeringsbeslut 2021

– Fokus på förnybara drivmedel är en hörnsten i Preems övergripande och långsiktiga affärsstrategi. Projektet är en central del i Preems mål att, med bibehållen konkurrenskraft, bli världens första klimatneutrala petroleum- och biodrivmedelsföretag längs hela värdekedjan senast år 2045, avslutar Magnus Heimburg. En ansökan om ändring av befintligt miljötillstånd planeras att lämnas in innan årsskiftet. Investeringsbeslut planeras under sommaren 2021. Anläggningen planeras att vara i drift senast år 2024.

Vi använder oss av cookies. Läs mer