Annons Annons
Annons Annons

Regeringen avslår ansökan om koncession för naturgasledning i Göteborg

Regeringen har beslutat att avslå ansökan om koncession för en naturgasledning mellan Swedegas terminal för flytande naturgas i Göteborgs hamn och stamledningen för naturgas.

LNG-bunkring ship to ship i Göteborgs Hamn. Foto; Göteborgs Hamn

LNG-bunkring ship to ship i Göteborgs Hamn. Foto; Göteborgs Hamn

Senast år 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp av växthusgaser. Regeringen anser i nuläget att den föreslagna anslutningen riskerar att försvåra övergången från naturgas till biogas och därmed försena omställningen. Regeringen har därför bedömt att kraven i naturgaslagen inte är uppfyllda och beslutat att avslå ansökan om koncession.

– Det här är en viktig signal. Det betyder att Göteborg inte kommer att vara en inkörsport för fossilgas, säger Karin Pleijel kommunalråd i opposition i Göteborg.

Stimulera biogas

Miljöminister Isabella Lövin säger till TV4-nyheterna att vi inte kan bygga fast Sverige i ett beroende av fossila bränslen när vi har klimatmål där vi ska vara nere i nollutsläpp om 25 år.

– Det är väldigt positivt att klimatlagen fungerar och faktiskt stoppar fossila investeringar. Beskedet är viktigt för att vi ska kunna bli en fossilfri välfärdsnation, säger Karin Pleijel.

En investering och inkoppling på gasnätet hade riskerat att bygga fast oss i ett framtida beroende av fossila bränslen som LNG, flytande fossilgas. En anslutning till gasnätet går stick i stäv med klimatlagen och riksdagens klimatmål eftersom det ökar tillgängligheten till fossilgas.

Miljöpartiet i Göteborg har efterlyst att regeringen stimulerar biogas. Därför välkomnas att regeringen just nu utreder vilken potential den fossilfria biogasen har i Sverige och hur den kan användas på bästa sätt. I december kommer en utredning som visar hur biogasen ska bli konkurrenskraftig och hur de fossilfria alternativen kan gynnas.

Karin Pleijel

Karin Pleijel

Vi använder oss av cookies. Läs mer