Annons Annons
Annons Annons

Regeringens politik missgynnar de bästa miljöbilarna

Det nuvarande bonus-malussystemet innebär att den som köper en dieselbil och kör på helt förnybar HVO100-diesel får betala straffavgift trots att HVO-bilen har mycket låg klimatpåverkan, sannolikt lägre än alla elbilar, skriver Svebio i ett pressmeddelande.

Färsk forskning från Lunds universitet av professorerna Öivind Andersson och Pål Börjesson visar att en hybrid som tankar biodrivmedel har lägre klimatpåverkan än en ren elbil, som får högsta bonus.

Ändra regelverk

– De regler för miljöbilar som tillämpas av EU och Sverige är ovetenskapliga och diskriminerar bilar med höga klimatprestanda. Nu föreslår dessutom både EU-kommissionen och den svenska regeringen ändringar som innebär att styrmedlen blir ännu sämre och ännu mer missriktade. Regelverken för miljöbilar måste ändras. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio med anledning av förslag från regeringen, från EU-kommissionen och från den statliga utfasningsutredningen.

HVO

En hybrid som tankar biodrivmedel har lägre klimatpåverkan än en ren elbil.

Nollutsläppsbilar?

– EU-kommissionens förslag är att alla bilar ska bli ”nollutsläppsbilar”. Denna linje stöds också av den svenska utfasningsutredningen. Med nollutsläppsbilar avser man bilar som inte släpper ut någon koldioxid ur avgasröret (”zero tailpipe”), vilket innebär att man bara godkänner el- och vätgasbilar. Men vetenskapen lär oss att det inte finns några nollutsläppsbilar. Alla bilar har miljö- och klimatpåverkan eftersom man måste beakta bilens och bränslets hela livscykel. När man mäter vid avgasröret bortser man från miljöpåverkan från batteritillverkning och elproduktion.

– En konsekvens av detta synsätt är att de svenska biogasbilarna föreslås att inte längre betraktas som miljöbilar i offentlig upphandling. Detta trots att en biogasbil till och med kan ge ”negativa utsläpp”, det vill säga reducera klimatutsläppen till under noll. Det sker när man tillverkar biogasen av gödsel och därmed undviker metanutsläpp.

Svebio kräver i remissyttranden över utfasningsutredningen och över EU:s förslag till utbyggd infrastruktur för alternativa bränslen att den här politiken förändras så att miljöbilsdefinitionerna utgår från fordonens och bränslenas verkliga klimatpåverkan. Det vill säga under bilens hela livscykel (”well to wheels”) och inte utifrån mätningar enbart vid avgasröret (”zero tailpipe”).

Läs Svebios remissyttranden:

Utfasningsutredningens betänkande SOU 2021:48 ”I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040”.
EU-kommissionens förslag till ändring av direktiv (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Vi använder oss av cookies. Läs mer