Annons Annons
Annons Annons

Skattebefrielse möjlig för biogas och biogasol

Europeiska kommissionen beslutade i går att godkänna Sveriges statsstödsansökningar för skattebefrielse av icke livsmedelbaserad biogas och biogasol som används för uppvärmning respektive motordrift.

Beslutet är efterfrågat av bland annat flera kollektivtrafiksoperatörer eftersom många bussar i Sverige körs på biogas. Besluten innebär att icke livsmedelsbaserad biogas och biogasol som används för uppvärmning respektive motordrift kan skattebefrias i Sverige. Kommissionens beslut gäller i tio år vilket medför möjligheter till en stabil och långsiktig hantering av dessa bränslen.

Europeiska kommissionen har beslutat att biogas och biogasol ska fortsätta vara skattebefriad, men bara om den inte produceras av råvaror som inte räknas som livsmedel.

Tack vare beslutet kan Sverige fortsätta skattebefria biogas för transportändamål, exempelvis inom kollektivtrafiken där biogas är ett vanligt drivmedel i bussar.

Steg i rätt riktning

– Det här är ett viktigt steg i rätt riktning för att ställa om till mer hållbara transporter. Vi håller nere passageraravgifterna i svensk kollektivtrafik samtidigt som vi gör oss mindre beroende av fossila bränslen, säger finansminister Magdalena Andersson.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande 29 juni 2020 (engelska)

Vi använder oss av cookies. Läs mer