Storsatsning på biodrivmedel, hållbara transporter och miljöfordon i nästa nummer av Bioenergi!

Nu är det snart dags för Bioenergi nr 6–2020 - årets stora temanummer om Biodrivmedel & Transport. Norden är en av de mest intressanta regionerna i världen när det gäller både produktion och användning av biodrivmedel. Det vill vi lyfta fram i nästa nummer!

Mer om innehållet i Bioenergi nr 6-2020:

  • Investeringar och planerade projekt – Vad har hänt det senaste året?
  • Heta frågor om biodrivmedel som tillgång på råvaror och hållbarhetsfrågor
  • Intervjuer med några ledande aktörer
  • Så kan biodrivmedel användas i fartyg. Hur ska Greenpeace ställa om från fossil diesel till förnybart?
  • Fler åkerier testar lastbilar för ED95, men skattefrågan är ett orosmoln som hänger kvar.
  • E.ON testar lastbil med flytande biogas för transport av biobränsle till Örebro.
  • Preem storsatsar på biodrivmedel

Efter de nya förslagen i regeringens budget för 2021 ser flera viktiga pusselbitar ut att falla på plats för en ökad produktion och användning av biodrivmedel i Sverige. Vi ser ut att bland annat få ökad reduktionsplikt för bensin, diesel och jetbränsle, stöd för konvertering till etanol och biogas samt kreditgarantier för investering i produktion av biodrivmedel. Detta kan väsentligt öka takten från fossilt till förnybart. Men det finns fler delar som behövs, som fortsatt skattebefrielse för rena biodrivmedel efter 2021.

  • Detta nummer kommer att delas ut till samtliga riksdagsledamöter. Det är av stor vikt att branschen kan visa bredd, styrka och framåtanda för att påverka beslutsfattare på ett effektivt sätt.
  • Vi skickar även tidningen i extra upplaga till transportföretag, åkerier och kommuner.

Biodrivmedelskartan 2021

I samband med detta nummer kommer vi att publicera en uppdaterad och unik karta över biodrivmedelsproducenter i Norden. Kartan visar alla befintliga och planerade anläggningar för produktion av biodrivmedel och biogas i Norden. Förra året listade vi 137 anläggningar. I år blir de fler!

En annons på kartan kostar 4 900 SEK. Materialdag 11/12-2020.

Läs mer om våra olika annonspaket och erbjudanden eller kontakta Cecilia Higa, cecilia.higa@svebio.se eller 073-927 61 47. Cecilia vikarierar för Sofie Samuelsson året ut.

Vi använder oss av cookies. Läs mer