Annons Annons
Annons Annons

TRB: Alla förnybara drivmedel behövs

TRB-gruppens delägarföretag har under året öppnat ett antal tankställen för förnybara drivmedel, bland annat ED95 (etanol för tunga fordon). En utmaning här är att det ännu inte finns särskilt många lastbilar på marknaden som drivs med ED95.

Det blir lite av en hönan eller ägget-fråga, om det inte finns möjlighet att tanka är det svårt att få åkeriägarna att investera i fordonen. Vi har idag på svensk marknad duktiga tillverkare av hållbar etanol, ett faktum som gör att vi inom TRB-gruppen tycker att det är viktigt att satsa på denna teknik tillsammans med andra förnybara alternativ.

Vi har under det året sett hur det har varit svängningar i priserna kanske framför allt på de fossila produkterna, som har gått ner ganska kraftigt i förhållande till vissa förnybara alternativ. Priserna på etanol har skjutit i höjden under en period på grund av ökad efterfrågan samtidigt som producenterna minskat sin produktion i spåren av för låga marknadspriser.

Priser skjutit i höjden

Vidare har priserna på produkter som HVO och RME för inblandning i diesel skjutit i höjden till följd av att de efterfrågas i och med ökad reduktionsplikt och kvotplikt inom EU. Dessa produkter går alldeles utmärkt att använda som höginblandade i dieselmotorer på våra tunga fordon. Även när det gäller HVO och RME har vi förutsättningar att producera dessa produkter på ett hållbart sätt från inhemska råvaror. Raps, som är huvudråvaran i RME, är en gröda som svenska bönder är duktiga på att odla på ett hållbart sätt. Och vi har dessutom även här produktionsanläggningar för att framställa RME inom landets gränser.

Biogasen kommer att spela en allt större roll i energilösningen för transporterna. Vi på TRB har inlett ett samarbete med Gasum som innebär att vi på vissa platser runt om i landet sametablerar tankstationer samt att vi har inlett ett kortsamarbete där TRBs tankkort och app fungerar på Gasums stationer i Sverige. Tillsammans med Gasum jobbar vi hårt med att hjälpa våra åkerier att investera i gasfordon och då kanske framförallt flytande fordonsgas. Dessa lastbilar är dyrare i investering är konventionella diesellastbilar och det finns möjlighet att söka olika typer av bidrag för denna extrakostnad, bland annat via Klimatklivet.

Inom TRB-gruppen arbetar vi med att kartlägga hur vi kan elektrifiera delar av delägaföretagens fordonsflotta. Vissa av delägarföretagen har redan investerat i elfordon och fler kommer det att bli. Just nu håller vi på att installera de första laddstolparna i TRB-nätet som beräknas stå klara Q1 2021.

Vätgas är en produkt som diskuteras ganska mycket både inom EU och på svensk marknad. Vi har delägarföretag som står i begrepp att göra stora investeringar för att hitta klimatsmarta och effektiva lösningar inom detta område. Då handlar det om både infrastruktur och fordon.

Om vi ska nå de högt satta miljömålen kommer vi att behöva använda samtliga tillgängliga alternativ förnybara drivmedlen. Vi kommer dessutom att behöva arbeta mer att öka effektiviteten på fordon och drivlinor samt ett mer transporteffektivt samhälle.

Text: Fredrik Landegren, vd, TRB, Transportörnätverket


Denna krönika publiceras även i Bioenergi nr 6-2020 som går att läsa som e-tidning här. Öppen för alla.

Vi använder oss av cookies. Läs mer