Annons Annons
Annons Annons

UPM ansöker om miljötillstånd för bioraffinaderi på 500 000 ton biodrivmedel

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för UPMs planerade bioraffinaderi i Kotka i Finland är klar och skickades under hösten 2018 in till myndigheterna för slutlig bedömning. I början av 2019 väntas beslut från myndigheterna.

UPMs bioraffinaderi i Kotka kan producera cirka 500 000 ton avancerade biobränslen baserade på hållbara bioråvaror för användning i vägtrafik, sjöfart och luftfart. Produkterna skulle även kunna användas för att ersätta fossila råvaror inom den kemiska industrin.

UPM Kotka

UPMs bioraffinaderi i Laapeenranta producerar 120 000 kubikmeter HVO per år sedan 2015. Det nya bioraffinaderiet i Kotka väntas få en kapacitet på 500 000 ton per år motsvarande 630 000 kubikmeter drivmedel per år. Foto: Sami Kulju

Enligt den MKB som konsultföretaget Pöyry har genomfört kan UPMs bioraffinaderi i Kotka få betydande positiva effekter. Bioraffinaderiet skulle ge minskade växthusgasutsläpp motsvarande hela 16 procent av växthusgasutsläppen som genereras av vägtrafiken i Finland. Bioraffinaderiet skulle dessutom ha mycket positiva effekter på Kotkaregionens ekonomi.

MKB:n är en del av den cirka ett år långa förstudiefasen, under vilken projektets genomförbarhet undersöks. EU:s och Finlands regler för biobränslen spelar en viktig roll för den slutliga bedömningen av en eventuell investering.

Den föreslagna platsen för raffinaderiet ligger i närheten av ett avvecklat kraftverk som tidigare drevs av Pohjolan Voima. Myndigheternas slutsats utifrån miljökonsekvensbedömningen väntas i början på 2019.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 5 – 2018 som du hittar i vårt e-tidningsbibliotek

Vi använder oss av cookies. Läs mer