Annons Annons
Annons Annons

Utredning tillsatt om utfasning av fossila drivmedel samt förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar

Regeringen tillsätter en utredning som ska ge förslag på hur ett förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar ska genomföras samt när fossila drivmedel ska ha fasats ut. Sven Hunhammar har utsetts till särskild utredare.

– Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och har därmed en betydande roll i klimatomställningen, säger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund. Sven Hunhammar är civilingenjör och doktor i naturresurshushållning. Han är anställd vid Trafikverket som måldirektör för miljö och hälsa, men har tidigare arbetat på Stockholm Environment Institute, Naturvårdsverket, Trafikanalys och Naturskyddsföreningen.

Utredaren ska bland annat:

• analysera förutsättningarna för att införa ett nationellt förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar och hur fordon som drivs på förnybara drivmedel eller som är elhybrider ska kunna undantas från ett sådant förbud.
• analysera hur ett EU-förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar och en utfasning av fossila drivmedel i EU kan åstadkommas.
• lämna nödvändiga författningsförslag, dock inte inom skatteområdet där endast åtgärder får analyseras och konsekvensanalyser utföras.
• föreslå ett årtal för när fossila drivmedel ska vara utfasade i Sverige och vilka åtgärder som behövs för att det ska kunna ske på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.
• Utredningens kommittédirektiv bygger på januariavtalet punkt 31, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2021.

Kommittédirektiv 2019:106

Vi använder oss av cookies. Läs mer