Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Biodrivmedelsanvändningen steg i januari

Användningen av biodrivmedel steg 5 procent i januari 2019 jämfört med januari 2018. Allt enligt preliminär statistik från SCB med bearbetning av SPBI.

Den totala försäljningen av biodrivmedel under januari 2019 uppgick till ca 165 500 m3, vilket är en ökning med ca 7 400 m3 eller ca 5 %.

Den totala försäljningen av det förnybara dieselersättningsbränslet HVO sjönk något i perioden och uppgick till ca 112 600 m3. Det är en minskning med ca 6 700 m3 eller ca 6 % jämfört med januari 2018. HVO som låginblandning ökade med ca 20 300 m3 medan försäljningen av HVO 100 minskade med ca 27 000 m3. För FAME, som är det andra biodrivmedlet, som ersätter diesel steg användningen både som låginblandning och B100, tillsammans med ca 14 000 m3 eller ca 53 %.

För biodrivmedel i bensin var användningen i nivå med föregående års januarimånad och uppgick till ca 12 100 m3.

Ulf Svahn VD SPBI ”En positiv och förväntad ökning av biodrivmedelsvolymen, då kraven i reduktionsplikten ökade vid årsskiftet. Det visar dessutom att styrmedlet fungerar, att ökningen sker med tydlig koppling till kravet och att drivmedelsbranschen tar ansvar för att sänka emissionerna.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SCB med bearbetning av SPBI.

Om SPBI

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy