Annons Annons
Annons Annons

BillerudKorsnäs bland de mest hållbara företagen i världen

Som enda europeiska företag utsågs BillerudKorsnäs förra året till hållbarhetsledare inom kategorin Containers & Packaging och inkluderades i det globalt erkända Dow Jones Sustainability Index. I årets utvärdering går BillerudKorsnäs från att tillhöra de 20 procent främsta i Europa, till de 10 procent mest hållbara företagen i världen.

Dow Jones Sustainability Europe Index täcker de ledande 20 procenten av de största europeiska företagen när det gäller hållbarhet. Dow Jones World index inkluderar motsvarande 10 procent av företagen i världen. Att BillerudKorsnäs nu lyfts upp i World Index och återigen utses till hållbarhetsledare i sin kategori är särskilt för sina prestationer inom riskanalys och krishantering, klimatstrategi och indikatorer för arbetsförhållanden.

– Att inkluderas bland de mest hållbara företagen i världen är en stor ära som inte bara sporrar utan även förpliktigar. Att bidra till en hållbar utveckling är och förblir själva utgångspunkten för vår långsiktiga strategi om lönsam tillväxt. Hållbarhet är därför en integrerad komponent i allt vi gör. I en bredare kontext innebär det att alltid sträva efter att ta hållbarhetsarbetet lite längre, utmana konventionella förpackningslösningar och arbetssätt, och på det sätt bidra positivt till en globalt hållbar framtid, säger Per Lindberg, vd och koncernchef, BillerudKorsnäs.

BillerudKorsnäs hållbarhetsarbete fokuserar på tre områden: öka kundvärdet, ansvarsfull värdekedja och ett biobaserat hållbart samhälle. I praktiken innebär det att stärka kundernas hållbarhetsarbete och konkurrenskraft genom att utveckla smarta förpackningslösningar baserade på förnybara material; att påskynda omställningen till ett hållbart och bio-baserat samhälle genom att motverka klimatförändringar i hela värdekedjan lokalt och globalt; samt att främja ansvarstagande från uttaget av råvaror och produktion till återvinning och erbjuda engagerande arbetsplatser där säkerhet, mångfald och mänskliga rättigheter är prioriterat.

Vi använder oss av cookies. Läs mer