Annons Annons
Annons Annons

Sekab och Praj Industries i samarbete för att påskynda en grön omställning

Sekab E-technology AB och Praj Industries, Indien har undertecknat ett samarbetsavtal för att vidare uppgradera och kommersialisera tekniklösningar för att producera hållbara biodrivmedel och kemiprodukter.

Genom detta samarbete bidrar Praj Industries till att skala upp, integrera och optimera den idag existerande teknikplattformen CelluAPP® som utvecklats av Sekab för att konvertera barrvedsrester till biodrivmedel, gröna kemikalier och biobaserade material.

Lång erfarenhet

Praj Industries är verksam i över 75 länder och har en lång erfarenhet av att leverera etanolanläggningar baserade på jordbruksrester. Praj Industries har en bred ingenjörskompetens som stärker Sekab ytterligare. Praj kan idag erbjuda en mängd olika tekniklösningar som möjliggör en fossilfri omställning.
– Globala klimatinsatser är ett måste och genom detta arbete kan Sekab och Praj erbjuda lösningar för hållbara biodrivmedel, material och biokemikalier till, Norden, USA, Kanada och norra barrskogsbältet runtom i världen där barrvedsrester är en outnyttjad resurs säger Tomas Nilsson CEO, Sekab.

Monica Normark

Monica Normark, Chef för Sekab E-Technology.

Från demo till kommersiell skala

Sekab har sedan 2004 arbetat fokuserat med att förbehandla restprodukter från skogen genom kontinuerlig drift vid demoanläggningen i Örnsköldsvik. Teknikplattformen CelluAPP® gör det möjligt att förädla nästan alla former av biomassa till miljövänliga, högvärdiga och säljbara kemiprodukter, biogas och lignin. Tekniken tar tillvara restprodukter från skogen, som idag inte nyttjas till sin fulla potential.
– Sekab kan erbjuda unika processlösningar genom licensförsäljning för förbehandling, enzymatisk försockring och fermentering av skogsrester som går att tillämpa både i nya och existerande anläggningar, men CelluAPP® tekniken behöver realiseras i kommersiell skala och där blir Praj ett väldigt bra komplement till Sekab, säger Monica Normark, Chef för Sekab E-Technology.

Drivmedel och kemikalier

Sekab erbjuder idag gröna kemikalier och biodrivmedel producerade på bioetanol och då blir detta samarbete oerhört viktigt genom att realisera tekniken Sekab utvecklat specifikt för skogsbruksrester som t.ex. sågspån från barrved för att ytterligare öka produktionen av bioetanol globalt.
– Förnybara kemikalier och biodrivmedel som tillverkas av förnybar etanol istället för en fossil olja, spelar en viktig roll för en fossilfri framtid. Kundernas intresse för förnybara kemikalier och biodrivmedel har ökat markant de senaste åren säger Tomas Nilsson, CEO Sekab.

Tomas Nilsson avslutar med, Det känns fantastisk roligt med detta samarbete, där två teknikföretag som verkat på två olika kontinenter men med samma mål för miljön, går samman för att ytterligare driva på utvecklingen, genom tekniska lösningar för att minska vårt klimatavtryck för framtida generationer.

Vi använder oss av cookies. Läs mer