Annons Annons
Annons Annons

Adven siktar på tillväxt med fokus på industriprocesser

Henrik Johansson Casimiro är ny vd för Adven i Sverige sedan början av april. I en intervju med Bioenergi beskriver han Advens starka fokus på att växa inom industriella processer.

Henrik Johansson Casimiro

– Vår största tillväxtpotential finns inom industrisegmentet. Den svenska industrin ligger bra till i en hållbarhetskontext, men det är en ständig tävlan i en global konkurrens och företagen måste hela tiden
förbättra sina processer och bli ännu mer hållbara, säger Henrik Johansson Casimiro, vd för Adven.

– Adven har en möjlighet att dubblera omsättningen från dagens cirka 500 miljoner kronor till omkring en miljard inom fem år, säger Henrik Johansson Casimiro.

Vd-bytet i Adven beskriver Henrik som odramatiskt. Tidigare vd:n Ilkka Niiranen hade ett tidsbegränsat uppdrag som tog slut den sista mars 2020. Ilkka Niiranen fortsätter i Advens koncernledning i en ny roll inom affärsutveckling baserad i Finland.

Henrik Johansson Casimiro har varit på Adven sedan december 2017 då Adven förvärvade E.ON Värme Lokala Energilösningar (EVLE), där Henrik var vd. Sedan dess har Henrik haft rollen som COO för de svenska och norska verksamheterna.

Formad genom förvärv

Henrik beskriver den svenska verksamheten inom Adven som formad genom ett antal förvärv.

– Sedan E.ON Värme Lokala Energilösningar förvärvades av Adven har vi fokuserat på att konsolidera den svenska delen av Adven. EVLE var det största bolaget som förvärvats av Adven. Under 2018 infördes nya stödfunktioner inom ekonomi, kundservice, IT med mera. Efter det har vi lagt grunden för den tillväxtresa som inleddes under 2019. Då skrev vi det största avtalet i Advens historia med Arctic Paper i Munkedal om att bygga en ny anläggning för att tillverka ånga för deras pappersbruk, säger Henrik Johansson Casimiro.

Avtalet med Arctic Paper innebär att Adven kommer att bygga, äga och driva en ångproduktionsanläggning med en kapacitet att leverera 30 MW. Avtalet skrevs för ett år sen och anläggningen ska starta om cirka ett år. Avtalet är ett exempel på en typ av industriuppdrag som Adven vill fortsätta med.

Industri och fastigheter

Det ena av Advens två affärsområden är industrienergi där företaget arbetar med förnybara hållbara lösningar inom både energi och vatten.

Vårt unika angreppssätt är att vi jobbar med ett sammanhållet koncept från anpassad analys och konstruktion till att finansiera, bygga, driva och utveckla. Vi äger ofta anläggningarna och utvecklar dem under lång tid och har långa kontrakt med industrin. Upplägget innebär också att vi tar på oss risken, säger Henrik Johansson Casimiro.

Djupt in i industriprocessen

– Vi försöker komma djupt in i industrins processer. Vår ambition är att inte bara ta över energicentralen eller panncentralen och försörja industrin med hetvatten eller ånga. Avsikten är att minska tillförd energi genom att återvinna energi, återanvända vatten och energieffektivisera industriprocessen. Vi har en stor egen ingenjörskompetens kring de industriella processerna och fastighetsprocesserna som vi själva använder i utvecklingsarbetet. Till exempel har vi genomfört flera projekt där vi återanvänder och uppgraderar energi och vatten vilket lett till minskad tillförd energi och tillförd mängd vatten, förklarar Henrik.

Ny satsning på vatten

Adven har startat en ny satsning inom energiutvinning ur avloppsvattenflöden samt vattenbesparing, återkoppling och rening av vatten.

Vi har uppdrag inom vattenåtervinningsprocesser sedan tidigare. I ett exempel är den största vinsten att vi har minskat tillförd energi till processen och samtidigt sänkt temperaturen på det vatten som lämnar processen och därmed förbättrat förutsättningarna för mottagaren, säger Henrik.

Fastigheter stor del

– Det andra affärsområdet är fastigheter där Adven jobbar med lösningar som fjärrvärme, närvärme samt geoenergi, där vi genererar både värme och kyla till kommersiella fastigheter. I Sverige är 70–80 procent av omsättningen relaterad till fastigheter.

– Vår största tillväxtpotential finns inom industrisegmentet. Den svenska industrin ligger bra till i en hållbarhetskontext, men det är en ständig tävlan i en global konkurrens och företagen måste hela tiden förbättra sina processer och bli ännu mer hållbara. Där ser vi en fortsatt efterfrågan på effektiviseringar och hållbara lösningar inom industrin, säger Henrik.

Leveranspåverkan av coronakrisen

Adven har ett pågående projekt i Söderhamn där företaget levererar panna och tork till Fuelwoods pelletsfabrik.

– Projektet är påverkat av coronakrisen. Vi har delvis installerat utrustningen. Pannan är på plats, men vi har inte drift-satt den. Det pågår montage där vi har vissa förseningar. Vi ser att projekt med utländska leverantörer påverkas mer än projekt med svenska leverantörer på grund av svårigheten för de utländska experterna att resa in till byggarbetsplatserna. Projektet i påverkas av att experter från vår leverantörer inte kan komma på plats för att utföra slutmontage och driftsättning. För vår del är det projektet i Söderhamn som är mest påverkat i dagsläget. Vi har inte så många andra större projekt som är i den fasen just nu.

Försörjningstrygghet viktigt

– Den pågående krisen påminner oss om hur viktigt det är att energileveranser fungerar till fjärrvärmenäten, äldreboenden, sjukhus, hushåll men också till mejerier, läkemedelsindustrin och så vidare. För vår del är det viktigt att jobba med kontinuitetsplanering. Om många skulle bli sjuka samtidigt på en och samma arbetsplats gäller det att vi har en planering för att driva en anläggning med andra medarbetare. Vi säkerställer att vi kan leverera utan störningar även i en orolig situation som vi är i just nu, säger Henrik.

Biobränsleleveranser kritiskt

Säkra biobränsleleveranserna är en kritisk del i leveranskedjan. Även om biobränslet finns på nära håll gäller det att vara förbered för att trygga leveranssäkerheten.

– Vi har varit i kontakt med våra biobränsleleverantörer och känner att de tar ett stort ansvar genom att ta fram reservplaner, kontinuitetsplanering samt förbereda för att lager och terminaler ska fungera. Vi upplever att bränsleleverantörerna känner sitt stora ansvar för sin del av kedjan kring energiförsörjningen. Den varma vintern har gjort att det finns relativt mycket biobränsle i lager. Det underlättar och jag känner ingen oro i sammanhanget, säger Henrik.

Andra faktorer som el- och oljepris som sjunker och stiger påverkar inte Adven särskilt mycket.

Vi är i grunden ett infrastrukturenergiföretag. Våra intäkter kommer huvudsakligen från infrastrukturen i synnerhet inom industriområdet, säger Henrik Johansson Casimiro.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 2-2020 som finns att läsa som e-tidning här

Vi använder oss av cookies. Läs mer