Annons Annons
Annons Annons

Helena Jonsson leder utredning för ett fossiloberoende jordbruk

Svenskt jordbruk har vidtagit många åtgärder för att minska sina utsläpp och begränsa jordbrukssektorns klimatpåverkan, men arbetet måste fortsätta. Regeringen har idag därför beslutat att tillsätta en utredning med syfte att föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk.

– Jag tycker vi ska vara stolta över vårt svenska lantbruk och hur långt fram det ligger i flera miljö-och klimataspekter. Men vi kan inte lugnt luta oss tillbaka, istället ska vi gemensamt sträva framåt mot nya hållbara mål. Det är också extra glädjande att branschen nyligen själva har lanserat egna hållbarhetsmål, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Minskad klimatpåverkan

Sverige har globalt sett och jämfört med EU kommit långt när det gäller att begränsa jordbrukssektorns klimatpåverkan. Av de växthusgasutsläpp som orsakas av svensk livsmedelskonsumtion sker 75 procent utomlands. Ökad svensk livsmedelsproduktion i linje med livsmedelsstrategin och kan bidra till lägre global klimatpåverkan i de fall den ersätter importerade livsmedel med större klimatpåverkan. Jordbruket har också stor potential att bidra med ökad inlagring av kol.

– En övergång från fossilberoende till fossiloberoende är avgörande för att nå klimatmålet. Jordbruket har en nyckelroll att spela i denna omställning. Matproduktion som inte är beroende av import av fossila bränslen är bra för vår planet, för försörjningstryggheten för vårt land och det stärker de gröna näringarna och skapar jobb på våra landsbygder, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Del av januariavtalet

Utredningen ska vid behov även föreslå kompensationsåtgärder för att stärka och öka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket. Beslutet att tillsätta en utredning för ett fossiloberoende jordbruk är en del en del av januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Liberalerna.

Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län, har utsetts till särskild utredare. Utredningen ska redovisas senast den 28 februari 2021.

Utredning om fossiloberoende jordbruk.

Helena Jonsson leder utredning om fossiloberoende jordbruk.

Se webbsändningen från pressträffen om utredningen.

 

Vi använder oss av cookies. Läs mer