Annons Annons
Annons Annons

Holmen investerar i ny torkanläggning vid Iggesunds sågverk

Iggesunds sågverk moderniseras för att vara redo för en produktionsökning. Holmen investerar nu 70 Mkr kronor i ny torkanläggning vilket ökar torkkapaciteten från 400 000 m3 till 500 000 m3.

Den nya torkanläggningen är en så kallad kanaltork. Den är väsentligt energisnålare än de gamla kammartorkarna som den delvis kommer att ersätta. Den större torkkapaciteten kommer framför allt att användas till nedtorkade trävaror mot snickeriindustrin. Förutom investeringen av nya torkar har koncernen tidigare beviljat markinvesteringar för virkesmagasin och lagerytor.

Framtidssatsning i en turbulent tid visar på styrka och mod

Det innebär att Holmen tar den nya, men sedan många år beslutade, detaljplanen i anspråk och har börjat förbereda för expansionen genom att utvidga marken runt sågverket. Efter expansionen på 10 hektar blir den totala ytan för sågverket 40 hektar. På sikt ser Holmen över möjligheten att komplettera sågverket med vidareförädling, främst genom ett hyvleri.

Det är ett stort förtroende som koncernen visar oss genom denna investering som tar Iggesunds sågverk in i framtiden. Investeringen förbättrar vår konkurrenskraft och vi får mycket bra förutsättningar att utveckla sågverket vidare, säger Magnus Malmström, platschef Iggesunds sågverk.

Investeringen är den största som gjorts vid sågverket sedan investeringen av justerverket för 20 år sedan. – Att Holmen genomför en sådan framtidssatsning i en så pass turbulent tid visar på styrka och mod. På sikt innebär expansionen att arbetstillfällen tryggas i regionen och att Holmen och Iggesunds sågverk fortsatt kan bidra till en hållbar värld genom produktion av klimatsmarta produkter, säger Johan Padel, affärsområdeschef Holmen Trävaror.

Magnus Malmström, platschef Iggesunds sågverk. Foto; Holmen

Magnus Malmström, platschef Iggesunds sågverk. Foto; Holmen

Vi använder oss av cookies. Läs mer