Annons Annons
Annons Annons

Innovativa produkter i trä kan öka klimatsmart byggande

Igår arrangerade Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) ett heldagsseminarium i Stockholm om kolsänkor med fokus på hur man kan minska koldioxidutsläppen. Drygt 60-talet representanter från näringsliv, akademi och politiken var på plats. Jessika Szyber, affärsutvecklingschef för Stora Ensos träprodukter var inbjuden som en av talarna under dagen.

Andelen flerbostadshus med trästomme är mindre än tio procent i Europa idag. Med innovativa produkter som korslimmat trä (CLT) och laminerat fanérvirke (LVL) har det skapats möjligheter för Stora Enso på nya marknader i byggbranschen. Dessa produkter är hållbara alternativ till stål och betong och samtidigt möjliggör de en effektivare och mer miljövänlig byggprocess.

Jessika Szyber, affärsutvecklingschef för Stora Ensos träprodukter

Jessika Szyber, affärsutvecklingschef för Stora Ensos träprodukter, var en av talarna vid Svenska Bioenergiföreningens seminarium om kolsänkor. Foto: Stora Enso

– Trä är det enda helt förnybara byggmaterialet, så ur hållbarhetsperspektiv finns inget bättre alternativ. Vi ser ett helt nytt landskap för träbyggande med exempelvis flerfamiljshus, hotell, kontor, skolor och påbyggnationer, säger Jessika Szyber.

Ökat intresse att bygga i trä

Intresset för att bygga i trä ökar, framförallt på grund av de globala trenderna med urbanisering och ökad miljömedvetenhet. För att möta den ökade efterfrågan har Stora Enso valt att investera en halv miljard kronor i ny produktionslinje för korslimmat trä i Gruvöns sågverk i värmländska Grums. Kommersiell produktion inleddes under första kvartalet i år och den officiella invigningen sker 28 maj.
– Detta är en av Europas största och mest moderna produktionslinjer för korslimmat trä. Årskapaciteten är 100 000 kubikmeter, vilket motsvarar material till cirka 4500 normalstora lägenheter, säger Jessika Szyber.

Trä är ett klimatsmart byggmaterial

Skogen är en fantastisk förnybar råvara. Träden tar upp och lagrar koldioxid som sedan lagras vidare i trämaterial och andra träbaserade produkter under hela dess livslängd. Dessutom minskar koldioxidutsläppen radikalt i själva byggskedet om trä väljs som byggmaterial.
– En studie från Linköpings universitet visar att om hälften av lägenheterna i Sverige år 2025 byggs i trä istället för i andra material minskar koldioxidutsläppen i byggskedet med cirka 40 procent per år, säger Jessika Szyber.

Vi använder oss av cookies. Läs mer