Annons Annons
Annons Annons

Sandvik Coromant i Gimo satsar på biovärme från Neova

Med den nya fjärrvärmesatsningen tar Sandvik Coromant i Gimo ett steg närmare visionen om att bli en grön fabrik och minskar växthusgasutsläppen med 1 850 ton per år. På Sandvik Coromants fabriksområde kopplas fjärrvärme och värmepumpar ihop för att leverera koldioxidneutral värme till produktionen.

Sandvik Coromant i Gimo ersätter olja med träpellets och värmepumpar.

Sandvik Coromant i Gimo ersätter olja med träpellets och värmepumpar.

Resultatet blir att koldioxidutsläppen reduceras till nära noll och överskottsvärme kan förflyttas mellan två geografiskt skilda områden. Genom att ersätta oljeeldning med en kombination av fjärrvärme baserad på träpellets och värmepumpar kommer fabriken att uppnå en nästintill koldioxidneutral produktion.

Ekonomisk besparing

Som ett plus kommer även den nya uppvärmningslösningen innebära en ekonomisk besparing. Projektet genomförs tillsammans med bioenergiföretaget Neova som driver fjärrvärmenätet i Gimo. Neova driver projektet och har påbörjat grävarbetet för nya fjärrvärmekulvertar till första fabriksområdet i Gimo. När all kulvert är färdigbyggd kopplas Sandvik Coromants två områden ihop och överskottsvärme kommer kunna förflyttas från det ena området till det andra. Neova tar större delen av investeringen och säljer energin till Sandvik med ett färdigvärmeavtal.

Ersätter olja med pellets och värmepump

– Vi på Sandvik Coromant har bland annat minskat användningen av eldningsolja med cirka 70 procent sedan 2012. Satsningen på alternativ fjärrvärme, som vi gör tillsammans med Neova, kommer att få ner den siffran till nära noll. Baserat på ett års energianvändning beräknar vi att den nya fjärrvärmelösningen kommer att motsvara minskade växthusgasutsläpp med 1 850 ton per år, vilket är lika mycket som uppvärmningen av 230 normalstora villor, berättar Joakim Fagerudd, platschef hos Sandvik Coromant i Gimo.

Omkring 700 kubikmeter olja per år ersätts med 4,2 GWh energi från träpellets, 0,2 GWh från bioolja samt 1,9 GWh från värmepumpar. Resten kommer från effektivare värmeåtervinning.

Ny panna från Saxlund

– Neova investerar i nya fjärrvärmekulvertar och en ny biobränslebaserad produktionsanläggning på 3,5 MW från Saxlund som ska förse Sandvik Coromant med den värme som tillverkningen kräver. Tack vare fjärrvärmeproduktionens effektivitet och att den är baserad på biobränsle är utsläppen av fossil koldioxid kraftigt reducerad, säger Peter Backman, projektledare på Neova. De nya kulvertarna och den nya produktionsanläggningen från Saxlund beräknas bli klar under 2019.

Investeringen stöds av Klimatklivet

Projektet stöds av det statliga investeringsstödet Klimatklivet med knappt tio miljoner kronor som utgör 45 procent av investeringen på drygt 22 miljoner kronor.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 2 – 2018. Den finns att läsa som e-tidning här.

FAKTA

Sandvik Coromant

Som en del av den globala Sandvikkoncernen är Sandvik Coromant ledande när det gäller verktyg för skärande bearbetning, bearbetningslösningar. Företaget har även kompetens som höjer standarden inom industrin, samt innovationer som efterfrågas inom skärande bearbetning i dag och i framtiden. Kompetensutveckling, omfattande investeringar i FoU och starka kundrelationer säkerställer utvecklingen av bearbetningsteknik som förändrar, leder och driver framtidens tillverkning. Sandvik Coromant äger över 3 100 patent över hela världen, har fler än 8 000 anställda och finns i 150 länder.

Neova

Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag med en omsättning på cirka 450 miljoner kronor. Med ett produktsortiment bestående av fjärrvärme och värmelösningar tillgodoser Neova en betydande del av den svenska marknadens behov av bioenergi. Neova äger och driver i dag 14 fjärrvärmenät och ett fyrtiotal värmeproduktionsanläggningar runt om i Sverige.

Vi använder oss av cookies. Läs mer