Annons Annons
Annons Annons

St1 och SCA ingår partnerskap för att tillverka förnybara drivmedel

Energibolaget St1 och skogsbolaget SCA ingår partnerskap för storskalig produktion av förnybara drivmedel av tallolja. Produktionen planeras att ske vid St1s raffinaderi i Göteborg.

Syftet med partnerskapet är att anlägga en ny fabrik för tillverkning av avancerade förnybara drivmedel av tallolja med en kapacitet på 100 000 ton per år. Den nya fabriken, förutsatt en genomförd tillståndsprocess och beslut från båda företagen, är en investering på i storleksordningen 500 MSEK och planeras vara i drift 2021. Tallolja är en restprodukt från tillverkningen av sulfatmassa vid SCAs fabriker Östrand, Obbola och Munksund. SCA bygger för närvarande ut sin massafabrik Östrand och produktionen av tallolja i fabriken kommer att mer än fördubblas.

Tillsammans har parterna tillgång till hela värdekedjan, från råvaror till raffinering, distribution och försäljning av förnybara bränslen till konsument.

– Partnerskapet med SCA är en nyckelfaktor i genomförandet av vårt investeringsprogram för förnybara bränslen och det säkrar försörjningen med råvara för att kunna möta de ambitiösa nordiska klimatmålen för 2030, säger Mika Anttonen, styrelseordförande i St1. SCA arbetar med en rad intressanta utvecklingsprojekt när det gäller förnybar energi och vi ser goda möjligheter att utveckla samarbetet vidare.

– När vi nu börjar arbeta med mer förädlade energiprodukter, så är partnerskap med ett företag som väl känner processerna och marknaden mycket värdefullt, säger Ulf Larsson, vd och koncernchef i SCA. St1 är ett företag med ambitionen att arbeta tillsammans med oss i omställningen till förnybara bränslen.

 

Vi använder oss av cookies. Läs mer