Annons Annons
Annons Annons

Utbyggd massafabrik i Östrand i drift

Produktionen i den utbyggda massafabriken Östrand startade planenligt under midsommarhelgen. SCA investerar 7,8 miljarder i anläggningen och projektet har genomförts inom budget och tidplan. 

SCA beslutade 2015 att investera i ökad produktionskapacitet vid Östrands massafabrik från 430 000 ton till cirka 900 000 ton blekt långfibrig sulfatmassa. Efter ett förlängt underhållsstopp, som inleddes i april i år, är den utbyggda massafabriken nu i drift.

Produktionskapaciteten i den utbyggda massafabriken väntas öka successivt under 2018 och 2019. År 2020 beräknas därför bli det första året med full produktion motsvarande 900 000 ton.

– Drygt 1000 dagar efter projektstart den 28 augusti 2015, är den nya fabriken i drift, efter goda insatser från alla inblandade i att hålla beslutad tidplan, säger projektdirektör Ingela Ekebro. Nu fokuserar vi på att trimma in fabriken för att snabbt nå full produktion och en hög produktkvalitet.

– Vi slutför nu en av de största och viktigaste industriinvesteringarna i Sverige, säger Ulf Larsson, vd och koncernchef. Östrand är nu en av världens mest konkurrenskraftiga och miljövänliga fabriker för nordisk långfibrig blekt sulfatmassa (NBSK). Genom investeringen kommer vi att kunna möta en växande efterfrågan på en stark massamarknad.

Vi använder oss av cookies. Läs mer