Alla ämnen
Opinion & debatt

Bioenergi och fjärrvärme en bättre lösning än laststyrning

Det är tveksamt om laststyrning kan klara att reducera eleffektbehovet tillräckligt, en bättre lösning är att satsa på bioenergi och fjärrvärme.

Från vintern 2016 kan vi få fram information om hur mycket laststyrning maximalt kan klara att reducera eleffektbehovet med en kall vintervecka. Vecka tre 2016 var en vecka med en utetemperatur som i medel var -6,4 grader i Norden. Maximalt eleffektbehov i Sverige var 26 000 megawatt och medeleffektbehovet var 22 300 megawatt. Detta innebär att med en laststyrning som lyckades jämna ut elförbrukningen under en hel vecka så skulle det maximala eleffektbehovet teoretiskt kunna minska med 3 700 megawatt. Men det krävs att många åtgärder samverkar tidsmässigt på konsumtionssidan för att klara av detta i praktiken, vilket gör det till en stor utmaning att kunna laststyra så att eleffektbehovet reduceras med 3 700 megawatt.

I framtiden kommer elfordon för transporter att öka och en förbrukning på tio terawattimmar per år är inte orimlig. Vid användning av el för transporter finns förslag att styra laddning så att den sker under nätterna. Om tio terawattimmar laddas under nio timmar varje natt under årets alla dygn så blir eleffektbehovet för att klara denna laddning cirka 3 000 megawatt. Det är inte troligt att all el för transportsidan kan styras till att enbart laddas under nätter när det är lägre elförbrukning men en hel del kan det komma att bli, vilket rejält kommer att reducera utrymmet att minska eleffektuttag med laststyrning.

Utifrån detta blir slutsatsen att det är tveksamt om laststyrning kan bidra tillräckligt till att reducera eleffektbehovet. Helt klart är att laststyrning inte ensamt kan lösa uppgiften att se till att den förnybara elproduktionskapacitet som finns installerad i framtidens elproduktionssystem räcker en kall vintervecka.

I framtidens förnybara elproduktionssystem borde minst 20 000 megawatt finnas att tillgå från vatten, vind och biokraftvärme. Siffran är uppskattad utifrån dagens styrmedel för förnybar elproduktion. Det kan bli mer om effekt från förnybart premieras på ett sätt som leder till att fler investeringar genomförs för att bygga biokraftvärme.

Svenska kraftnät anger idag att maximalt eleffektbehov är 27 000 megawatt och exempelvis IVA uppger att framtidens eleffektbehov är uppåt 30 000 megawatt.

Antingen kan den effektbrist som uppstår lösas genom investeringar i gasturbiner, men en sådan lösning leder till ökad användning av fossila bränslen. Det finns inget överskott av förnybar elproduktion i Nordeuropa när det är kallt och blåser lite.

Den andra vägen att gå är att satsa på utbyggnad av biokraftvärme som ger mer förnybar elproduktion och samtidigt värme. Där det inte är möjligt byggs biovärme och i båda fallen bygges fjärrvärme ut och ersätter elvärme vilket reducerar eleffektbehovet. På detta sätt kan eleffektförsörjningen lösas utan att använda fossila bränslen. n

Text: Bengt-Göran Dalman


Publicerad i Bioenergi nr 5-2016.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy