Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Biogas i första hand när Kalmar Länstrafik upphandlade 100 procent förnybart

Kalmar Länstrafik valde biogas som huvuddrivmedel och HVO i andra hand i en stor trafikupphandling. Karl-Johan Bodell, trafikdirektör på Kalmar Länstrafik, förklarar resonemangen bakom upphandlingen värd fem miljarder kronor under tio år.

Biogas är huvuddrivmedel och totalt behöver den nya busstrafiken 60 GWh biogas per år. Kalmar Länstrafik har satsat mycket på att bussarna ska vara säkra och attraktiva att åka med, till exempel finns utrustning som WiFi och USB-laddning.
Biogas är huvuddrivmedel och totalt behöver den nya busstrafiken 60 GWh biogas per år. Kalmar Länstrafik har satsat mycket på att bussarna ska vara säkra och attraktiva att åka med, till exempel finns utrustning som WiFi och USB-laddning. Biogas är huvuddrivmedel och totalt behöver den nya busstrafiken 60 GWh biogas per år. Kalmar Länstrafik har satsat mycket på att bussarna ska vara säkra och attraktiva att åka med, till exempel finns utrustning som WiFi och USB-laddning.

Arbetet med trafikupphandlingen startade under 2015 och var klar ungefär i augusti 2017 då 400 nya bussar togs i drift. Som grund för upphandlingen fanns ett beslut av regionförbundet och landstinget om att kollektivtrafiken i Kalmar län ska vara fossilfri senast 2020. Länet som helhet ska vara fossilfritt till 2030, men kollektivtrafiken ska gå före och visa vägen.

Fossilfri drift

– Det första grundkravet inför upphandlingen var att anbuden skulle bygga på fossilfri drift, annars var de inte godkända. Efter en lång dialog i vårt län kom vi fram till att det var biogas som skulle vara huvudalternativet, berättar Karl-Johan Bodell.

Tillgång på råvara för biogas

Orsaken till att biogas blev förstahandsvalet är storleken på den gröna näringen i länet med stora djurbesättningar i kombination med svårigheten för lantbruket att dels få avsättning för gödsel och dels få tillstånd för att utöka sina djurbesättningar.

– Det visade sig att vi är substratrika i länet och det inte behövs långa transporter för att använda gödsel som substrat för biogastillverkningen. Omställningen till stor biogasdrift av kollektivtrafiken gynnar länet på flera sätt, det ger även fler arbetstillfällen i länet, säger Karl-Johan Bodell.

Karl-Johan Bodell, trafikdirektör på Kalmar Länstrafik.
Karl-Johan Bodell, trafikdirektör på Kalmar Länstrafik. Karl-Johan Bodell, trafikdirektör på Kalmar Länstrafik.

Infrastruktur på plats

Tillgången på biogas är tillräcklig för att biogas ska kunna stå som huvudbränsle för bussarna. Infrastrukturen för biogas finns uppbyggd i länet och den följer E22:an ganska väl från Västervik till Kalmar och fortsätter sedan en bit ner på södra Öland.

Kalmar Länstrafik ställde krav

– Vi ställde krav på användning av biogasdrift på de orter där infrastrukturen fanns och det kravet accepterades av trafikföretagen. De har också visat att det fungerar i praktiken, eftersom trafiken nu rullar som vi planerat, biogas var rätt val av oss, säger Karl-Johan Bodell.

Det har funnits tankställen för biogas sedan tidigare i Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Nya tankställen har tillkommit i Mörbylånga på Öland och i Mönsterås.Macken i Mönsterås invigdes den 15 september. Alla tankställen är publika och förbättrar möjligheterna för alla att tanka biogas.

Scania Sverige har levererat 109 av 400 nya bussar som togs i drift i Kalmar län i augusti. Totalt handlar Scanias leverans om 95 biogasanpassade bussar och 14 som drivs på HVO. Scanias Euro 6-gasmotorer är utvecklade för gasdrift och förarna ska inte notera någon skillnad mot en dieseldriven motor.
Scania Sverige har levererat 109 av 400 nya bussar som togs i drift i Kalmar län i augusti. Totalt handlar Scanias leverans om 95 biogasanpassade bussar och 14 som drivs på HVO. Scanias Euro 6-gasmotorer är utvecklade för gasdrift och förarna ska inte notera någon skillnad mot en dieseldriven motor. Scania Sverige har levererat 109 av 400 nya bussar som togs i drift i Kalmar län i augusti. Totalt handlar Scanias leverans om 95 biogasanpassade bussar och 14 som drivs på HVO. Scanias Euro 6-gasmotorer är utvecklade för gasdrift och förarna ska inte notera någon skillnad mot en dieseldriven motor.

Behov av ny biogasfabrik

Det finns planer på ny biogasproduktion i Mönsterås. Efterfrågan växer och den produktion som finns i länet ser inte ut att räcka till fullt ut framöver. Totalt behöver den nya busstrafiken 60 GWh biogas per år, sedan tillkommer behovet för kommunernas personal- och tjänstebilar, sopbilar samt allmänhetens fordon. Sedan tidigare finns produktionsanläggningar i Kalmar och i Västervik. Med ytterligare en biogas-fabrik i Mönsterås blir det en bättre balans på biogasmarknaden.

HVO där biogas saknas

I de kommuner som inte har tankställen för biogas kommer busstrafiken att använda HVO100. Som en följd av trafikupphandlingen pågår nu ett arbete mellan kommunerna och trafikföretagen som är etablerade på de orterna, för att även kommunala fordon efterhand ska kunna använda HVO.

Krav på råvara för HVO

Länstrafiken ställer särskilda krav på den mängd HVO, motsvarande cirka 40 GWh, som ska användas i bussarna varje år.

– Vår HVO får inte komma från några produkter eller restprodukter baserade på palmolja eller PFAD. Den HVO som leveras från Neste uppfyller det kravet. För branschens utveckling ser jag ett behov av att utveckla produktion av HVO100 i Sverige, säger Karl-Johan Bodell.

Ickefossilt en tydlig tendens

– Vi har utbyte med andra län och ser samma tendens mot ickefossilt drivmedel. Den stora skillnaden är valet mellan hybrid- och elfordon å ena sidan och biogasfordon å andra sidan. Det kan finnas en fördel med hybrid- och eldrift för stora städer, men jag tror inte att hybrid- och elfordon har kommit tillräckligt långt i sin utveckling ännu för att kunna användas på ett rationellt sätt. Vi startade trafiken i augusti och nu rullar allting så som planerat i upphandlingen. Jag tror inte vi hade fått samma prisbild med el- och hybridfordon, eftersom de blivit dyrare i inköp, säger Karl-Johan Bodell.

Kostnadsneutralt

– Vi hade i förväg gjort en noggrann undersökning av kostnaderna och analysen pekade på en kostnadsökning med ett par procent, men det visade sig vara fel. Vi har inte fått några dyrare kontrakt än vad vi hade tidigare. De nya avtalen är kostnadsneutrala jämfört med tidigare och det är positivt överraskande, säger Karl-Johan Bodell.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 5-2017. Den går att läsa som e-tidning här.

Fakta

FAKTA

Tankstationer för biogas:

  • Kalmar
  • Oskarshamn
  • Västervik
  • Mörbylånga
  • Mönsterås (invigd 15 september)

Produktion av biogas:

  • Västervik
  • Kalmar
  • Mönsterås (planerad)

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy