Alla ämnen
Bioenergi i industri

Biogassamarbete i sydvästra Sverige ökar takten för grön omställning av industrin

Industrins behov av biogas som råvara och bränsle förväntas öka under de kommande åren. En ny studie ska utforska potentialen för ökad biogasproduktion i Skåne, Halland och Västra Götaland. Det är den första gemensamma aktiviteten i ett samarbete mellan biogasaktörer i de tre länen.

biogas
Foto: Innovatum Science Park biogas

På ett dialogmöte arrangerat av de tre regionala biogasnätverken förklarade företagen Perstorp AB, Höganäs AB, Gelita och Boliden vilken roll de ser att biogas ska spela för deras omställning till en fossilfri produktion. Gasnätsägaren Nordion Energi bekräftar biogasens betydelse och möjligheter för grön industriproduktion. Intresset är stort från gaskunder att ställa om till biogas och minska sin miljöpåverkan.

Politiker från de tre regionerna underströk att produktionen av biogas behöver öka för att möta industrins efterfrågan. Detta är ett arbete som kräver både geografisk och sektoröverskridande samverkan.

Biogaspotentialen i Skåne, Halland och Västra Götaland är stor, och med gemensam ansats kan den bli central för industrins omställning. En ökad biogasproduktion skulle förbättra lönsamheten för lantbruket samtidigt som det skapar förutsättningar för industriella omställningsprojekt. Inte minst inom kemiindustrin som kan nyttja biogasen både som processenergi och som råvara. För att möta industrins stora behov av biogas genom ökad produktion behöver dock både nationella och internationella styrmedel vara rätt utformade, långsiktiga och förutsägbara.

Biogas för industrins omställning

– Skåne var tidiga med att producera och använda biogas, och Region Skåne har länge aktivt jobbat för denna utveckling. Vi ser stora vinster i att kroka arm med regioner längs gasledningen, gemensamt verka för att öka biogasproduktionen och på så vis kunna möta upp industrins behov och möjliggöra deras klimatomställning. Detta främjar också en hållbar utveckling av lantbruket och livsmedelsproduktionen som är viktiga näringar för Skåne, säger Annelie Kihlstrand, regionpolitiker Region Skåne i ett pressmeddelande.

– Halland har djup och bred erfarenhet av produktion av biogas. Nu ser vi fram emot att gemensamt skala upp för att kunna ställa om. Biogasens potential växer när industrin visar intresse, säger Helene Andersson regionråd, Region Halland.

– Biogasen är cirkulär och löser flera samhällsproblem samtidigt. Industrin kommer sannolikt, vid sidan av en omfattande elektrifiering, att behöva stora volymer biogas för att genomföra klimatomställningen. Det är angeläget att produktionen av biogas kan öka så att vi både tar tillvara biogasens potential och underlättar sektorns omställning, säger Kristina Jonäng, regionråd i Västra Götalandsregionen.

Förbättrad inhemsk gasförsörjning

Även länsstyrelserna i Skåne, Halland och Västra Götaland ställer sig bakom utbyggnaden av inhemsk biogasproduktion då detta är en viktig faktor för att uppnå Sveriges miljömål. Det snabbt skiftande omvärldsläget gör det också till en allmänviktig angelägenhet att förbättra den inhemska svenska gasförsörjningen.

Historiskt har statliga styrmedel styrt biogas mot transportsektorn. Den snabba elektrifieringen av fordonsflottan skapar nu möjligheter för att biogasen också ska göra lika stor klimatnytta i industriella processer. Det gäller inte minst som råvara i petrokemiska och andra produkter där elektrifiering inte är möjlig.

Som ett första steg har samarbetsparterna, Biogas Väst, Biogas Syd och Högskolan i Halmstad, gett RISE i uppdrag att ta fram en potentialstudie för biogassubstrat. Studiens resultat kommer att presenteras på ett möte i Falkenberg den 28 april, när aktörerna återsamlas. Därefter tar ett långsiktigt och strukturerat arbete vid mellan alla berörda parter för att identifiera och analysera möjliga energiflöden, produktionssiter, nya cirkulära affärsmodeller och att påverka policyutvecklingen.

Läs mer här.

Läs mer: Energiföretagen: El från kraftvärme – en dold tillgång

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy