Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Biogasmarknadsutredningen överlämnad till Anders Ygeman

Onsdagen den 18 december lämnade regeringens utredare, riksdagsledamoten Åsa Westlund över betänkandet från Biogasmarknadsutredningen ”Mer biogas! För ett hållbart Sverige” till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

– Vi  föreslår ett mål om att Sverige ska producera 10 TWh biogas per år till 2030. Vi kan göra mer än så men detta är en ganska hög ambitionsnivå jämfört med var vi ligger idag. Det innebär att vi sjufaldigar produktionen, sa Åsa Westlund i samband med överlämnandet av biogasmarknadsutredningen.

Biogasutredningen
Åsa Westlund överlämnar Biogasmarknadsutredningen till Anders Ygeman. Åsa Westlund överlämnar Biogasmarknadsutredningen till Anders Ygeman.

Utredningen bedömer att 7 TWh biogas kan produceras genom rötning och 3 TWh biogas produceras med andra tekniker som till exempel förgasning.
– Att slå fast detta mål syftar till att ge en signal till marknaden och alla producenter om att samhället står bakom detta vilket ger mer långsiktiga planeringsförutsättningar, sa Åsa Westlund.

Konkurrens från utländsk biogas

De senaste åren har användningen av biogas ökat i Sverige. Men produktionen i Sverige har inte ökat i samma takt. Istället har till exempel dansk biogas, som produceras med produktionsstöd, importerats till Sverige. Svenska tillverkare har haft svårt att klara konkurrensen.
– Vi går miste om de nyttor som uppstår när biogasen produceras, enligt Åsa Westlund.

Fortsatt skattenedsättning

För att och öka produktionen av biogas i Sverige föreslår utredningen ett antal åtgärder, bland annat att biogasen ska fortsätta vara befriad från energi- och koldioxidskatt även efter 2020 och att skattebefrielsen ska gälla tio år framåt.

Två stödpaket

Två stödpaket föreslås. Stödpaket ett är till för produktion och förädling biogas från rötning och innehåller tre produktionspremier. En gödselgaspremie på 40 öre per kWh biogas producerad från gödsel. En uppgraderingspremie på 20-30 öre per kWh för biogas som uppgraderas från rågas till metangaskvalitet för att kunna användas i fordon eller ersätta naturgas i andra sammanhang. Det tredje stödet är en förvätskningspremie på 10-15 öre per kWh för att förvätska gasen, något som gör det möjligt att nå flera marknader över ett större geografiskt område. Stöden föreslås tilldelas under tio år. Ny produktion ska kunna söka stödet fram till och med 2030.

Stöd till förgasning

Stödpaket två innehåller två förslag syftar till att stödja andra tekniker än rötning.
– Förgasning är den teknik som vi känner till idag, men det kan också komma andra tekniker. Vi vet att Sverige har stora möjligheter inom området och vi tycker att det är en bra idé att använda denna möjlighet, sa Åsa Westlund.

Den första delen av stödpaket två gäller finansiella verktyg som lån och garantier för att minska företagsekonomiska risker och kapitalkostnader och göra att priset på biogas och andra förnybara gaser är konkurrenskraftigt med naturgaspriset. Den andra delen är en premie för produktion och förädling av biogas och andra förnybara gaser med andra tekniker än rötning. Premien föreslås sättas genom ett auktionsförfarande. Förslaget behöver utvecklas vidare och bör införas så snart som möjligt, enligt utredningen.

Minskade utsläpp av koldioxid

Genom att ersätta fossila bränslen inom transporter, industri och uppvärmning med 7 TWh rötad biogas skulle koldioxidutsläppen kunna minska 1,5–2,8 miljoner ton per år, motsvarande 3–5 procent av Sveriges utsläpp.

Gedigen genomlysning

– Detta är en gedigen genomlysning av en mängd aspekter av hur vi ska kunna gynna biogasen framgent. Vi har nu en bra grund för att jobba vidare, närmast med att sända ut förslagen på remiss, sa Anders Ygeman, när han tog emot biogasmarknadsutredningen.

Biogasmarknadsutredningen

Se hela pressträffen här

Läs hela utredningen här

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy