Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Biojetutredningen presenterar förslag om ökad användning av biodrivmedel i flyget

Den 4 mars överlämnade Utredningen om användning av biobränsle i flyget betänkandet Biojet för flyget, SOU 2019:11. Huvudförslaget är att allt flygbränsle som tankas i Sverige ska omfattas av en reduktionsplikt som innebär en skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser från flygbränsle genom inblandning av biodrivmedel.

En reduktionsplikt finns i dag för bensin och diesel och biojetutredningen förslår att systemet utökas till att även omfatta flygbränsle från och med 2021. De föreslagna reduktions­nivåerna är låga de första åren och motsvarar ungefär en procents inblandning 2021, med hänsyn till att marknaden för biojetbränsle är i sin linda, men ökar sedan succesivt för att 2030 motsvara omkring 30 procents inblandning. En reduktions­plikt främjar framför allt biodrivmedel med särskilt låga utsläpp av växthusgaser vid produktionen, till exempel de som producerats av restprodukter från skogen.

Biodrivmedelsbranschen behöver styrmedel som är långsiktiga för att kunna investera i anläggningar och klimatet behöver kraftfull politik för att minska utsläppen.

Låg ökad kostnad

Förslaget förväntas leda till att en enkelresa inrikes blir omkring 3 kronor dyrare 2021 och 41 kronor dyrare 2030. För en interkontinental enkelresa förväntas kostnaden bli omkring 19 kronor 2021 och 250 kronor 2030.

– En reduktionsplikt med fastställda nivåer till 2030 ger både flygbolag och biodrivmedelsproducenter stabila och långsiktiga förutsättningar. Med utredningens förslag kommer användningen av biodrivmedel i flyget öka och det finns förutsättningar för att starta upp produktion, säger den särskilda utredaren Maria Wetterstrand.

Miljöminister Isabella Lövin tar emot utredningen om hållbara biobränslen inom flyget av utredaren Maria Wetterstrand.
Miljöminister Isabella Lövin tar emot utredningen om hållbara biobränslen inom flyget av utredaren Maria Wetterstrand. Miljöminister Isabella Lövin tar emot utredningen om hållbara biobränslen inom flyget av utredaren Maria Wetterstrand.

Biojetutredningen föreslår inga reduktionsnivåer för åren efter 2030, men anser att målet ska vara 100 procent förnybara drivmedel med hög klimatnytta till 2045. Med ett tydligt mål till 2045 drivs både politiken och näringslivet i den riktningen.

– För att klara klimatutmaningen måste vi drastiskt minska utsläppen från transportsektorn. Flygets utsläpp ökar, framförallt från utrikes resor. Biodrivmedel är en viktig pusselbit för att minska utsläppen, säger Maria Wetterstrand.

Utredningen lämnar ytterligare ett antal förslag. Bland annat föreslås Konsumentverket ges i uppdrag att ta fram ett förslag för redovisning av klimatpåverkan för långväga resor och Energi­myndigheten ges i uppdrag att analysera frågan om ett investerings- eller driftsstöd ska utvecklas för produktionsanläggningar med ny teknik som initialt är för kostsam för att kunna konkurrera i reduktionsplikten. Utredningen föreslår bland annat även att regeringsplanen ska använda biojetbränsle.

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy