Alla ämnen
Biogas

Biokraft ett steg närmare biogasanläggning i Perstorp

Biokraft ett steg närmare biogasanläggning i Perstorp
Under andra halvåret av 2023 kommer Biokrafts nya anläggning vid Gladö Kvarn i Huddinge på Södertörn stå klar för produktion av LBG, med en kapacitet på 220 gigawattimmar.

Biokraft planerar för en produktionsanläggning för biogas i Perstorp och Perstorps kommun har godkänt ett markanvisningsavtal på kommunal industrimark. Nu kan miljötillståndsprocessen inledas.

Biokraft avser att bygga ut nuvarande produktionskapacitet om 440 GWh till minst 3 TWh till 2030, med ett delmål att nå en kapacitet på 1,2 TWh under 2026.

Kapacitetsökningen ska i första hand ske genom etablering av nya storskaliga produktionsanläggningar i norra Europa.

Markanvisningsavtalet i Perstorp är en viktig milstolpe och Biokraft kan med detta fortsätta projekteringen och inleda en miljötillståndsprocess som beräknas ta 9 till 12 månader.

Storskalig anläggning för flytande biogas

Perstorps kommun som ligger i norra Skåne och har av Biokraft identifierats som en lämplig plats för en storskalig biogasanläggning för flytande biogas.

Den ligger nära Nordeuropa, har goda vägförbindelser och ligger i ett landskap där det finns god tillgång till gödsel och organiskt avfall från kringliggande lantbruk.

Anläggningen planeras bli av samma typ som Biokraft bygger i Mönsterås och som även projekteras i Kalmar och Skånes Fagerhult, där miljötillståndsprocesserna redan pågår.

Anläggningarna kommer att, likt i Mönsterås, att baseras på gödsel som råvara och byggas i samarbete med lokala lantbrukare som också erbjuds delägande.

Årsförbrukning för 400 tunga lastbilar

Den planerade anläggningen, som skapar cirka 15 nya arbetstillfällen, ska kunna producera 130 GWh årligen, vilket motsvarar årsförbrukningen för cirka 400 tunga lastbilar.

– Efterfrågan på flytande biogas pekar starkt uppåt, både i Sverige och på kontinenten. Produktion i Sverige är viktigt, både för att tillfredsställa den inhemska marknaden och för att utnyttja synergier med våra övriga anläggningar i Sverige. Vi är tacksamma för att Perstorps kommun är positiva till att vi etablerar oss där, säger Matti Vikkula, vd och koncernchef för Biokraft.

Anläggningen i Perstorp beräknas komma i produktion cirka 18 månader efter godkänt miljötillstånd givet att finansiering erhålls och övriga administrativa krav uppfyllts.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy