Alla ämnen
Bioenergi

Biokraft släpper delårsrapport: ”Fokus på att öka produktionskapaciteten”

Biokraft släpper delårsrapport: ”Fokus på att öka produktionskapaciteten”
Biokraft producerar biogas vid bland annat Henriksdal i Stockholm.

Tidigare Scandinavian Biogas, nu med nytt varumärkesnamn – Biokraft, släpper en delårsrapport för 2023.

– Vi fortsätter vår intensiva transformations- och tillväxtresa. Fokus ligger på att öka produktionskapaciteten och vi passerade flera viktiga delmål i kvartalet. Därtill har våra affärsområden fokuserat på ökad effektivitet i den löpande driften, samtidigt som de även tvingats hantera några mindre störningar, säger Matti Vikkula, vd för det nordiska greentechbolaget Biokraft.

Under 2023 har Biokraft, tidigare Scandinavian Biogas, hittills etablerat ett dotterbolag i Tyskland för att driva två tillväxtprojekt i samarbete med ett externt utvecklingsteam.

Matti Vikkula, vd, Biokraft.

– Vi fattade även beslut om att dela upp Södertörn III i mindre delprojekt med fokus på effektivisering och ökad produktivitet, säger Matti Vikkula.

Fakta

Biokraft: Andra kvartalet 2023 i siffror

Såld energi: 82,0 (82,2) GWh
Summa intäkter inklusive aktiverat arbete: Ökning med 33,7 procent. 135,1 (101,1) miljoner kronor
Operativ EBITDA: 17,7 (1,1) miljoner kronor
EBITDA-marginal: 13,6 (1,2) procent
Resultat efter skatt: -12,2 (-43,1) miljoner kronor
Orderstock vid kvartalets slut: 2,4 TWh motsvarande ett marknadsvärde (kvartalets slut) på cirka 3,3 miljarder kronor. Biokraft har även avtal om råvarutillförsel motsvarande 2,3 TWh

Framtidsplaner

  • ­Perstorps kommun har godkänt ett markanvisningsavtal där Biokraft planerar för en biogasanläggning.
  • Stockholm Bio-LNG har gått in i slutfas och uppstart av anläggningen pågår sedan juli.
  • Biokraft etablerade dotterbolag samt ingick ett avtal i syfte att utveckla två biogasanläggningar i Tyskland med en sammanlagd kapacitet på cirka 240 GWh.

Ökat fokus på PR

Bolaget väljer också att intensifiera sitt nätverkande och PR-arbete i syfte att sprida kunskap och öka intresset hos politiker, lantbrukare och andra substratleverantörer.

– Trots signifikant lägre marknadspriser på LNG och GHG-certifikat ser lönsamheten fortsatt bra ut för framtida gödselbaserade projekt. När det kommer till våra anläggningsprojekt så har Stockholm Bio-LNG gått in i slutfas och uppstart av anläggningen påbörjades under juli månad, medan Mönsterås ligger i tidig byggfas, menar Matti Vikkula.

Biokrafts nya logga. Bild: Biokraft

Lanserar nytt varumärke

Organisatoriskt tog Biokraft ett viktigt steg när de bytte namn och lanserade sitt nya varumärke Biokraft International AB.

– Vår nya logotyp och grafiska profil vitaliserar vår identitet och återspeglar vårt syfte: En hållbar värld som producerar bioenergi och växtnäring i ett cirkulärt kretslopp. Detta är en vägledande princip som inspirerar oss att tänja på gränser och driva innovation, säger Matti Vikkula och fortsätter:

– Vi vässade även vår affärsidé i samband med namnbytet till att vara: Biokraft ska driva lönsamma, storskaliga bioraffinaderier som utvinner bioenergi och växtnäring ur organiskt avfall och restprodukter. Som en viktig del i varumärkesarbetet har vi även lanserat Biokraft.com som lyfter fram vårt nya varumärke, uppdrag, mål och aktiviteter.

Fakta

Prognos för 2023

Enligt Biokraft kommer 2023 att visa på en svag underliggande lönsamhet givet att de har en stor andel bundna leveransavtal med fasta låga priser som inte möjliggör kompensation för kraftigt förhöjda kostnader.

– Vi fortsätter att bryta ny mark och det är glädjande att se hur vi tillsammans utvecklar de möjligheter som ligger framför oss och bygger en anmärkningsvärd och hållbar framtid, menar Matti Vikkula.

Stabil produktion

Biokrafts svenska verksamhet fortsatte effektiviseringsarbetet under andra kvartalet av 2023 och ökade både produktionsvolymen och såld energi för fjärde kvartalet i rad.

– Den norska verksamheten tappade tyvärr några dagars produktion på grund av ett oplanerat driftstopp i maj, men därefter har produktionen ökat successivt och vi räknar med att nå planerad produktionsvolym, berättar Matti Vikkula.

Planer inför framtiden

Enligt Biokraft visar den europeiska biogasmarknaden fortsatt styrka med en strukturellt driven efterfråga på biometan. Det är främst i Tyskland som gödselbaserad flytande biogas har stor potential inom den gröna omställningen av tunga vägtransporter. Även sjöfart och industriell användning förväntas öka förbrukningen av flytande biogas.

– Vi ser fortsatt mycket positivt på framtiden med stora tillväxtmöjligheter i Nordeuropa. Vi fortsätter bygga ut verksamheten samt utveckla vår projektportfölj för att nå en produktionskapacitet på 1,2 TWh 2026 och på minst 3 TWh till 2030, säger Matti Vikkula och berättar vidare:

– Med hänsyn till våra finansiella mål känner vi oss trygga med våra produktionskapacitets- och intäktsmål för 2024. Det långsiktiga målet på 30 procent EBITDA marginal ligger fast även om nuvarande marknadspriser på biogas och certifikat gör det mer utmanande att nå målet redan 2024. Nya projekt förväntas bidra positivt till ökad lönsamhet.

Fakta

Om Biokraft

Biokraft är ett nordiskt greentechbolag som producerar bioenergi och växtnäring i ett cirkulärt kretslopp, genom att återvinna organiskt avfall och restprodukter i storskaliga bioraffinaderier.

Biogasen är CO2-neutral och sänker GHG-utsläppen med upp till över 100 procent när den ersätter fossila bränslen. Biokraft ska bygga, äga och driva storskaliga biogasanläggningar med fokus på den Nordeuropeiska marknaden.

I dag finns anläggningar i Sverige, Norge och Korea. Biokraft har drygt 110 anställda och 2022 uppgick totala intäkter till 407 miljoner kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy