Annons Annons
Annons Annons

Againity levererar 500 kW biokraftturbin till Eidsiva Bioenergi i Norge

Norrköpingsbolaget Againity kommer under vintern att leverera sin första ORC-turbin till Norge. Det är det norska energibolaget Eidsiva Bioenergi som valt att uppgradera sitt värmeverk i Elverum till kraftvärmeverk och på så sätt bidra till ett mer klimatsmart och miljömässigt hållbart samhälle.

– Vi tackar för förtroendet och är glada att Eidsiva Bioenergi väljer att investera i innovativ teknik för ökad förnybar elproduktion som så väl behövs i vårt europeiska elnät. Med en första referensanläggning i Norge hoppas vi kunna inspirera fler norska värmebolag att följa i Eidsivas fotspår och uppgradera sina värmeverk till kraftvärmeverk, säger Elin Ledskog, försäljningsansvarig på Againity AB.

Trädbränsle blir el

Turbinen konverterar delar av hetvattnet från värmeverkets befintliga panna till elektricitet och kommer ha en installerad effekt på 0,5 MW el. Pannan som levererades av Jernforsen år 2016 har en installerad effekt på 10 MW och eldas med returträ. Genom att nyttja delar av det förnybara bränslet till el så kommer Eidsiva Bioenergi att bidra med minskade koldioxidutsläpp motsvarande över 1800 ton per år genom att ersätta fossil el från kol i det europeiska elnätet.

Den nya ORC-turbinen från Againity kommer att generera 500 kW el från Eidsiva Bioenergis värmeverk som drivs med returträ.

Med dagens stigande el- och nätkostnader blir det alltmer lönsamt även för små och medelstora värmeverk att kombinera sin värmeproduktion med elproduktion. I Sverige byggs nu den 15:e ORC-turbinen och intresset ökar även i Norge och andra delar av Norden och Baltikum. De ekonomiska och miljömässiga vinsterna av dessa system gör att ORC-turbiner har potential att utgöra ett betydande steg mot mer förnybar och väderoberoende el, även på global skala.

 

Om ORC-tekniken

Turbinsystemet bygger på tekniken Organic Rankine Cycle som gör det möjligt att utnyttja lågtempererade värmeflöden för att utvinna elektricitet. En av de största fördelarna med kraftvärme är att det är väderoberoende och till skillnad från andra förnybara energikällor producerar som mest el under vintern när behovet av el är som störst. Dessutom sker elproduktionen lokalt vilket minskar transmissionsförluster såväl som lokal kapacitetsbrist i våra elnät.

Vi använder oss av cookies. Läs mer