Annons Annons
Annons Annons

Årets mest populära nummer med tema FJÄRR- OCH KRAFTVÄRME - med vår unika BIOKRAFTKARTA.

Läs om nya investeringar och nya möjligheter i befintliga biokraftvärmeanläggningar. Vi fördjupar oss i hållbarhetsfrågor kopplade till bioenergi och undersöker lösningar för logistik och bränslekvalitet.

Bioenergi nr 5-2021 inleder med ett avsnitt om kraftvärme med biobränsle så kallad biokraft.

Sandviksverket i Växjö, inne på tredje generationen biokraftvärme. Foto: Jonas Ljungdahl

Sandviksverket i Växjö, inne på tredje generationen biokraftvärme. Foto: Jonas Ljungdahl

Biokraft

• Investeringar i nya biokraftanläggningar – uppdaterad lista med planerade investeringar i biokraft.
• Produktion av pyrolysolja i biokraftvärmeverk planer och hinder på vägen.

Biokraftkartan 2021

• Bioenergis karta ”Biokraft i Sverige 2021” innehåller biokraftvärmeverk i drift och samt planerade investeringar i biokraft. På kartan annonserar företag som levererar utrustning och bränsle samt erbjuder tjänster för biokraftsektorn. Boka annons på kartan! Begränsat antal platser, 4.900:-

Ladda ner Biokraftkartan 2020

Fjärrvärme

• Carpe Futurum – nytt värmeverk i Uppsala
• Ny fjärrvärmeanläggning i Nådendal i Finland.

Logistik och bränslekvalitet

• Biobränsletransporter på väg och järnväg – vad händer på logistikfronten?
• Utvärdering av tyngre och längre fordon för transport av biobränsle.
• Så jobbar Gustafsborg Säteri med bränslekvalitet.

Miljö och hållbar bioenergi

• Borås Energi ersätter fossil olja i stödbrännare och för topplastpannor.
• Bättre klimatnytta med bio-CCS – Vilka aktörer planerar för att investera i bio-CCS
• Svavelgranuler ersätter torv i pannor som använder trädbränsle – Men hur klimatsmart är det?

Nya projekt

• Kraftringen bygger ny ångledning till Nordic Sugar och studerar möjligheterna med bio-CCS och tillverkning av biodrivmedel med pyrolys.

Boka annons!

Boka annonsplats på kartan!
Antalet platser på kartan är begränsat. Pris för kartannons är 4.900:-

Boka annons i tidningen, e-tidning ingår
Vi erbjuder 100% bioenergi, inget mer och inget mindre. Bioenergi är bäst på att matcha specifika målgrupper mot våra teman

Webbannonsering
Öka genomslagskraften genom att kombinera annonsering på kartan eller i tidningen med banner på vår populära webbplats eller annons i vårt populära nyhetsbrev! Boka banner i oktober eller november för 4.000:-

Extra målgrupper
Tidningen och kartan skickas ut i extra upplaga till värme- och kraftvärmeverk, oljeanvändande industrier samt transportföretag.

Kontakta Sofie för ytterligare information om annonsering sofie@bioenergitidningen.se 070-881 97 01

Materialdag 22 oktober

 

Vi använder oss av cookies. Läs mer