Annons Annons
Annons Annons

Biobränsle ersätter kol i polska Lublin med nytt biokraftvärmeverk från KPA Unicon

Pannan har en kapacitet på 45 MW och använder olika biomassor och Agro-bränslen som bränsle. Pannan är en del av ett kraftverketsprojekt med leverans för Megatem EC-Lublin-projektet, som genererar 12 MWe el till elnätet och 40 MW fjärrvärme med rökgaskondensor.

Biokraftanläggningen från KPA Unicon och UAB Axis kommer att ersätta cirka 1000 TWh el genererad av kol på 15 år och minska 166 000 ton växthusgasutsläpp årligen.

Samarbete

– Detta är uttryck för ett stort förtroende från UAB Axis Technologies, som vi redan har samarbetat med i flera projekt. Detta är ett gemensamt projekt med Axis, där båda parter kommer att kunna visa sin bästa förmåga inom teknik för förnybar energi. I internationella leveranser som denna är det fantastiskt att se hur finsk energiteknik värderas i världen, säger Ilkka Linnas, projektledare, KPA Unicon.

KPA Unicon  fluid bädd

Unicon Renefluid-teknik är baserad på fluidiserad bädd, en bubblande förbränning, som kombinerar den högsta effektiviteten på marknaden, låga driftskostnader, och klarar ett mycket brett utbud av bränslen och snabb lastförändringsförmåga.

Fluidiserad bädd

Unicon Renefluid-teknik är baserad på fluidiserad bädd, en bubblande förbränning, som kombinerar den högsta effektiviteten på marknaden, låga driftskostnader, och klarar ett mycket brett utbud av bränslen och snabb lastförändringsförmåga. Unicon Renefluid-pannor har redan levererats till nästan 100 destinationer runt om i världen. Pannan som ska levereras till Lublin kommer att tillverkas i KPA Unicons verkstad i Lapua och projektets andel av inhemsk tillverkning är mycket hög.

– Unicon Renefluid-pannan är en hållbar lösning och förbättrar effektiviteten i befintliga energiproduktionssystem. Detta är ett utmärkt val för billiga förnybara bränslen där lösningen klarar ett brett spektrum av fukthalter och värmevärden. Vi är glada över Axis val, säger Arttu Laitinen, Key Account Manager, KPA Unicon.

– Vår omfattande erfarenhet och samarbete med KPA Unicon har lett till följande framgångsrika projekt: Alytaus šiluma i Litauen, 5,4 MWe kraftvärme, Riga Siltums i Lettland, 25 MW varmvattenpanna och AuraGen Tallinn i Estland, 21 MWe kraftvärme, säger Rolandas Labunskas, projektledare, Axis Tech .

– Eftersom KPA Unicon och Axis Tech levererar rena och hållbara energilösningar för städer och företag tror vi att detta partnerskap kommer att skapa synergier och främja samhällen för en säkrare miljö, fortsätter Labunskas.

 

 

Vi använder oss av cookies. Läs mer