Annons Annons
Annons Annons

Det går bra nu för fjärrvärmeföretagen

Låga bränslepriser och låga räntor samt genomförda avskrivningar bidrog till att många av fjärrvärmeföretagen gjorde goda ekonomiska resultat 2017 – vissa gjorde sina bästa resultat någonsin.

Men vad väntar för fjärrvärmeföretagen de närmsta åren? Elpriserna är låga så eventuella nedskrivningar kan krävas på kraftvärmeanläggningar som byggts de senaste åren. Flera anläggningar fasas ur elcertifikatsystemet. En del anläggningar börjar nå sin tekniska livslängd och det börjar bli dags för nyinvesteringar.

Förslag på skatter

Samtidigt finns förslag på avfallsförbränningsskatt och kväveoxidskatt (SOU 2017:83). Beroende på hur fortsatt arbete och regeltolkning faller ut finns en risk att askor som i dag används som konstruktionsmaterial måste deponeras som farligt avfall. Det finns även ny lagstiftning utifrån förslag i SOU 2016:31 som gäller fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion. Denna lagstiftning hinner dock inte antas till år 2019. Men någon gång gör den det. Energiöverenskommelsens beslut om 18 TWh nya elcertifikat från år 2020 resulterade i att elcertifikat nu handlas för 29 kronor per MWh i mars 2021, det vill säga producenterna får bara 2,9 öre per kWh i bonus för att producera förnybar biokraft. Ovanstående är några av de spännande utmaningar som vi på Svebio tillsammans med våra medlemmar arbetar med för en konkurrenskraftig fjärrvärme och kraftvärme.

Den pålitliga hållbara fjärrvärmen är så bekväm och ljudlös att politiker verkar ha glömt den trots att fjärrvärme i dag står för cirka 50 procent av det årliga värmebehovet i Sverige. Vi behöver tillsammans framhålla fjärrvärmens och bioenergins fördelar i det hållbara samhället.

Vi behöver involvera användarna och möta deras föränderliga vardag. Vi behöver ett användarperspektiv, men även ett produktionsperspektiv för att till exempel visa på kraftvärmen som en viktig baslast. Partnerskap, nytänkade och resurseffektivitet är viktig för framtidens fjärrvärme och kraftvärme. Tillsammans kan vi påverka och vi får inte glömma att bioenergi från restprodukter och avfall är en förutsättning för ett klimatneutralt Sverige.

Text: Karolina Norbeck, Programdirektör Kraftvärme & Fjärrvärme Svebio
Telefon: 08-441 70 80, 070-579 91 99
E-post: karolina.norbeck@svebio.se


Denna krönika publicerades först i Bioenergi nr 1-2018. Den går att läsa som e-tidning här.


Vi använder oss av cookies. Läs mer