Annons Annons
Annons Annons

Mälarenergi förklarar #bättrebruk – så blir restavfall el och värme

Energiåtervinning är miljösmart! Mälarenergi arbetar efter EUs avfallstrappa. I alla sina verksamheter använder man de resurser som behöves på bästa sätt, och återanvänder dem i så stor utsträckning som det är möjligt. Men alla produkter och material når till slut en gräns då de inte längre går att återvinna till nya produkter och då är återvinning till energi det bästa och mest miljösäkra alternativet.

Mälarenergi har publicerat en mycket pedagogisk förklaring i sex punkter om ur deras kraftvärmeverk Block 6 fungerar och hur det fungerar när restavfall blir till energi i form av el och värme.

Läs mer på Mälarenergis webbplats

Vi använder oss av cookies. Läs mer