Annons Annons
Annons Annons

Olofströms Kraft har ersatt gasol med bioolja i ny topplastpanna

Olofströms Kraft har investerat drygt 10 miljoner kronor i en ny panna för bioolja med en kapacitet på 9 MW. Planen är att helt avveckla de gamla gasolpannorna och vara förberedda för att ansluta nya fjärrvärmekunder.

Per-Ola Svensson, vd, och Mats Håkan Svenningsson, avdelningschef energiproduktion, på Olofströms Kraft.

Per-Ola Svensson, vd, och Mats Håkan Svenningsson, avdelningschef energiproduktion, på Olofströms Kraft. Biooljan lagras i en dubbelmantlad oljetank med varmhållning.

I november installerade Olofströms Kraft en ny biooljepanna bredvid de befintliga flispannorna på Agrasjöverket. Pannan för bioolja är byggd i en container. I investeringen ingår också en dubbelmantlad oljetank med varmhållning av bioolja samt en skorstenspipa.

Har fungerat bra

– Det var lite intrimningsproblem med samkörning med resten av anläggningen, men nu fungerar det bra. Bioolja är ett nytt bränsle för oss och vi var lite skeptiska först, eftersom vi hade hört vad som kan hända om det blir kallt och uppvärmningen av biooljan inte fungerar. Men det har inte varit några problem utan fungerat bra. Jag kan rekommendera denna lösning till andra. Vi klarar även de krav som ställs för utsläpp av stoft, säger Per-Ola Svensson, vd för Olofströms Kraft.

Möjlighet att växa

Olofströms Kraft har gjort investeringen både av klimatskäl och ekonomiska skäl.

– Dels vill vi komma ifrån fossila bränslen, dels möjliggör investeringen för oss att ansluta fler kunder till fjärrvärmenätet, säger Per-Ola Svensson.

Lösningen med bioolja gör att Olofströms Kraft med en relativt låg investering och därmed låg risk, är förberedda för att ansluta fler kunder och utnyttja flispannan under större del av året. I ett framtida nästa steg kan företaget investera i en ny flispanna och då avyttra biooljepannan eller den befintliga pelletspannan. En fliseldad panna inklusive inmatning kräver en investering på ungefär 100 miljoner kronor.

Fjärrvärme ökar

Efterfrågan på fjärrvärme ökar i Olofström, framförallt på industrisidan.

– Det är industrier och fastigheter som är lönsamma att koppla in. Att gå in med fjärrvärme i villaområden är inte så lönsamt. Vi har Volvo personbilar i Olofström och de använder gasol i dag, men vi för diskussioner om att eventuellt koppla in dem på fjärrvärme eller konvertera deras gasolpannor till något annat. Volvo har också en pressanläggning som ger överskottsvärme som de skulle kunna leverera till oss sommartid, säger Per-Ola Svensson.

Huvudproduktionen av fjärrvärme i Olofström sker vid Agrasjöverket i två fliseldade pannor byggda 1998 respektive 2002. De ger 4 MW vardera samt 1 MW via rökgaskondensering. I en annan del av Olofström finns en pelletspanna på 3 MW. Vid behov av topplast och som reserv finns tre gasolanläggningar med sju pannor i andra delar av samhället. Dessa gasolpannor ersätts nu av biooljepannan. Topplastbehovet när det är som kallast är cirka 17–18 MW. Fjärrvärmeleveranserna är cirka 50 GWh per år. Av det levereras cirka fem procent med topplastpannorna, som nu kommer att klaras med bioolja.
Text: Anders Haaker

Den nya pannan är på 9 MW och kommer från Danstoker. Brännare är en låg-NOX-brännare som levererats av Turboflame

Den nya pannan är på 9 MW och kommer från Danstoker. Brännare är en låg-NOX-brännare som levererats av Turboflame


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 3-2019 som du hittar i vårt bibliotek med e-tidningar

FAKTA

Byggherre: Olofströms Kraft
Investering: 10–11 miljoner kronor
Huvudleverantör: LM Industrirör i Örnsköldsvik
Panna: Danstoker

Brännare: Låg-NOX-brännare från Turboflame
Bränsle: Bioolja från Vegoil
Produktionsstart: November 2018

Vi använder oss av cookies. Läs mer