Annons Annons
Annons Annons

25 km lång fjärrvärmeledning från Högbytorp till Järfälla färdigbyggd

Efter två års intensivt byggande är nu den 2,5 mil långa distributionsledningen för fjärrvärme som förbinder E.ONs nya kretsloppsanläggning på Högbytorp med fjärrvärmenäten i Bro, Kungsängen och Järfälla klar för driftsättning. Fjärrvärmeledningen ska leverera återvunnen värme till kunderna när kraftvärmeanläggningen på Högbytorp tas i drift senare i år.

– Först och främst vill jag rikta ett stort tack till alla boende, företagare och trafikanter för ert tålamod under byggtiden. Stora infrastruktursatsningar passerar sällan obemärkt förbi, men med denna fjärrvärmeledning på plats har vi skapat förutsättningar för en hållbar värmedistribution till en expansiv del av Stockholm i många år framöver. Investeringar av det här slaget är oerhört betydelsefulla såväl ur ett samhälls- som klimatperspektiv, säger Elisabet Bredin-Pettersson, projektchef, E.ON.

Arbetet med att förlägga denna fjärrvärmeledning har pågått under två år och är en del i E.ONs större kretsloppsprojekt vid Högbytorp som även omfattar en biogasanläggning, som togs i drift hösten 2018, och en kraftvärmeanläggning, som tas i drift kommande vinter. Den totala investeringen för projektet uppgår till 2,5 miljarder kronor.

Elisabet Bredin-Pettersson, projektchef, E.ON.

Elisabet Bredin-Pettersson, projektchef, E.ON.

– I kretsloppsanläggningen arbetar vi enligt den cirkulära ekonomins principer och ser avfall som en resurs ur vilken vi återvinner el, värme, biogas och biogödsel. Även metaller från askan efter förbränning tas tillvara för att komma till användning i nya produkter. Det är så vi måste tänka och arbeta om jordens resurser ska räcka till alla; att ingenting får gå till spillo utan istället ingå i ett kretslopp och användas flera gånger, säger Elisabet Bredin-Pettersson.

Ett visst återställningsarbete efter förläggningen av distributionsledningen återstår och den slutliga asfalteringen beräknas vara helt avslutad i Upplands-Bro i mitten av sommaren och i Järfälla till hösten.

Kretsloppsanläggningen i siffror

Med kretsloppsanläggningen i full drift kommer den totala årsproduktionen att uppgå till 650 GWh energi, varav:

• 425 GWh värme
• 165 GWh el
• 60 GWh biogas

Det motsvarar:
• årsförbrukningen av värme i 21 200 genomsnittliga småhus
• årsförbrukningen av el i 66 000 normalstora lägenheter
• drivmedel till 10 miljoner mil med gasbil

Därutöver kommer 60 000 ton biogödsel att produceras årligen.

 

 

Vi använder oss av cookies. Läs mer