Annons Annons
Annons Annons

AKJ levererar biovärmeanläggning till biogasfabrik vid Norges största reningsverk

Reningsverket renar dagligen avloppsvatten från ca 700 000 personer motsvarande cirka 11 kubikmeter per sekund. Den nya värmeanläggningen används för reningsprocessen och för uppgradering av rötgas till fordonsgas. Fordonsgasen produceras för konvertering av kollektivtrafik och kommer producera flytande biogas (bioLNG) motsvarande ca 6 miljoner liter fossil diesel per år.

I leveransen ingick en turn-key panncentral baserad på AKJ Energitekniks prefabricerade modulssystem, pelletspanna 3 MW, kombinerad gas- och biooljepanna 5 MW, bränslehantering, el-, styr och rörinstallationer samt rökgasrening med elfilter.

AKJ har levererat prefabricerad pelletsanläggning till biogasfabrik utanför Oslo.

Prefabricerad anläggning

Förbränningsutrustningen är utförd med AKJs förbränningssystem med vattenkylt rörligt rostersystem, elektriskt tändningssystem, anpassad för lågt underhållsbehov och obemannad drift. Anläggningen kommer eldas med träpellets.

Vi använder oss av cookies. Läs mer