Annons Annons
Annons Annons

Biovärmekartan 2018, 520 fjärrvärmenät med biovärme

Bioenergis karta "Biovärme 2018" visar de 324 fjärrvärmenät som levererar mest biovärme i Sverige, det vill säga fjärrvärme som producerats med biobränsle, avfall och torv. Biovärmekartan 2018 skickas med som bilaga i Bioenergi nr 1-2018 som distribueras till prenumeranter och annonsörer i slutet av vecka

Vi uppger den samlade mängden biobränsle, avfall och torv som tillförs de 314 största näten. En nyhet är att vi också tagit med biobaserad restvärme från skogsindustrier och pelletsfabriker. De mindre näten är markerade med en prick på kartan. På kartan har vi markerat totalt 520 fjärrvärmenät med biovärme i Sverige.

Alla siffror gäller 2016. Bränsleförbrukningen redovisas per nät och inte per anläggning. För de större näten redovisar vi fördelning på bränslen: avfall, torv och biobränslen (inkluderar trädbränslen, pellets, biooljor, åkerbränslen mm). Övriga nät har vi färglagt efter vad som är huvudbränsle.

Ladda ner kartan

Biovärmekartan 2018

Biovärmekartan 2018

Vi använder oss av cookies. Läs mer