Annons Annons
Annons Annons

Expansiv satsning på fjärrvärmen i Mölnlycke

Som en del i expansionen på bostäder och verksamhetsfastigheter i Mölnlycke byggs fjärrvärmen ut i en otrolig takt. Energimässigt är det cirka 1GWh per år som de senaste åren har valt fjärrvärme framför andra alternativ, vilket motsvarar energin det går åt att värma upp 50 medelstora villor.

Solör Bioenergis anläggning i Mölnlycke. Foto: Finemanget

Solör Bioenergis anläggning i Mölnlycke. Foto: Finemanget

Under 2019 genomförde Solör Bioenergi två nya anslutningar och tecknade avtal med flera kunder i Mölnlycke för fortsatt utbyggnad av fjärrvärmen. Nu arbetar Solör vidare för att kunna möta den ökade efterfrågan på grön energi med olika typer av energilösningar.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 156 500 användare varje dag. Bolaget finns på 141 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Ersätter fossil olja med bioolja

Kunderna till Solör Bioenergi i Mölnlycke består av villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter. Några av de större kunder är Härryda kommun, Förbo AB och Wallenstam. Värmeleveransen sker från produktionsanläggningen i Solsten som består av en biobränslepanna med kondensor, med en avgiven effekt av ca 12 MW, en biooljepanna samt en oljepanna som spets- och reservkapacitet.

– Vårt arbete mot en hållbar energiproduktion pågår hela tiden och nu har vi ersatt den fossila oljeeldningen med bioolja. Oljan är en liten del av vår produktion och fjärrvärmen i Mölnlycke är sedan tidigare märkt med naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Det är förstås viktigt för oss att fortsätta arbeta för att förbättra miljön i Mölnlycke. Ett stort steg i detta är vår nya biooljepanna som nu är installerad, säger Nicklas Eld, Regionchef på Solör Bioenergi region väst.

Inom Solör Bioenergi finns olika värmelösningar beroende på kunden behov

– Vi hoppas att fler kunder vill ansluta sig och att vi tillsammans därmed minskar svenska hushålls förbrukning av fossilenergi. Dit vi inte når med vår fjärrvärmekulvert har vi våra närvärmelösningar som erbjuder kunderna andra energilösningar, säger Ann-Sofie Ståhl kundansvarig Region Väst.

Under 2019 genomfördes två nya anslutningar i Mölnlycke och avtal tecknades på utbyggnad av cirka 300 meter nytt kulvertsystem. Solör Bioenergi arbetar nu för att kunna möta den ökade efterfrågan på grön energi.

-Vår expansiva satsning på utbyggnaden av fjärrvärme är enbart glädjande. Det ställer krav på samtliga i organisationen. Kommande år har vi flera pensionsavgångar att fylla, vilket är en stor utmaning, och att i och med detta överföra den kompetens som finns idag, säger Nicklas.

Vi använder oss av cookies. Läs mer