Annons Annons
Annons Annons

Falkenberg investerar i pelletspanna för att möta ökad efterfrågan på biovärme

Det finns flera skäl till att Falkenberg Energi investerar cirka tio miljoner kronor i en ny pelletspanna. Fjärrvärmenätet i Falkenberg byggs ut och det krävs högre effekt för att möta behoven när nya kunder kommer väljer fjärrvärme istället för naturgas.

Magnus Hesselmar

Magnus Hesselmar, fjärrvärmechef på Falkenberg Energi, ser fram emot att ha den nya pelletspannan på plats innan vintern.

– Vi använder sedan tidigare flis, bioolja och biogas och är redan helt fossilfria. Investeringen ger alltså inte någon direkt skillnad ur klimatsynpunkt, säger Magnus Hesselmar, fjärrvärmechef på Falkenberg Energi.

Lönsam investering

– Investeringen är lönsam, den kommer att betala sig på cirka fem år. Det är ganska kort tid för en panna. Investeringen lönar sig i och med att vi kan bygga ut fjärrvärmenätet ännu mer och vi bygger ut ganska mycket nu. Vi har placerat pelletspannan på ett ställe som gör att vi kan leverera hela behovet av värme till Lantmännens anläggning för torkning av spannmål. Spannmålstorken kräver en leverans av cirka 5 MW effekt och höga flöden samt ger en hög returtemperatur, förklarar Magnus Hesselmar.

Möter kundernas behov

Det befintliga fjärrrvärmenätet klarade inte att leverera hela behovet med dessa förutsättningar. Men med den nya pannan hoppas Falkenberg Energi leverera hela behovet för spannmålstorkning. Lantmännen befintliga panna som går på fossil naturgas kommer åtminstone att gå mycket mindre och klara torkningen med mer förnybar energi. Indirekt ger den nya investeringen på det viset en positiv klimateffekt.

Den nya pannan är bra på flera sett och vi ser fram emot att ha den på plats någon gång innan vintern i år, säger Magnus Hesselmar.

Tre megawatt effekt

Investeringen är knappt tio miljoner kronor. Pannan levereras av Osby Parca, har en effekt på 3 MW och drivs med pellets. Den beräknas leverera omkring 8 GWh energi med en drifttid på cirka 2 700 timmar per år.

Vi valde Enertech som leverantör efter en upphandling där bästa pris och kvalitet var det som avgjorde.

Startar tidigt

– Det speciella med anläggningen är att den inte bara ska gå på vintern utan startar redan i augusti och september för att leverera till Lantmännens spannmålstork som behöver värme även när det är varmt ute. Detta är inte en reserv- och topplastpanna utan en mellanlastpanna som startar tidigt på säsongen. Det är bra med kunder som använder mer värme på sommaren.

Från fossil naturgas till biovärme

Utbyggnaden av fjärrvärme i Falkenberg görs bland annat för att ansluta nya bostadshus men utbyggnaden beror också till stor del på att kunder som tidigare använt naturgas nu går över till fjärrvärme.

– Det borde kanske skett tidigare men av olika skäl har det inte skett förrän nu. Kunderna vill ha fjärrvärme för att det är billigt och det är bättre för klimatet, det är populärt. De flesta andra kommuner har byggt ut fjärrvärmen för länge sedan, medan vi har en del kvar att göra och det gör vi nu, säger Magnus Hesselmar.

Klarat krav på rening

I våra tillstånd är kraven tuffare nu jämfört med vad de var för några år sedan. Vi klarar kraven på rökgasningen med det filter som Osby Parca levererar. Det krävs inte något extraordinärt för att klara kraven. Så hårda krav är det inte. Cykloner och filter har vi haft även tidigare, avslutar Magnus Hesselmar.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 4-2019 som finns att läsa som e-tidning här

Vi använder oss av cookies. Läs mer