Annons Annons
Annons Annons

Konkurrenskraftig fjärrvärme i Borås

I veckan fick Borås Energi och Miljö bekräftelse på att bolaget har följt Prisdialogens särskilda process för dialog med kunder och kundom­bud om prisändringar.

I juni meddelade bolaget sina kunder att fjärrvärmepriset inte justeras vid årsskiftet utan bibehåller ett konkurrenskraftigt pris till både privat- och företagskunder, samt att prisbilden kommer vara stabil under de närmaste åren.

Fjärrvärmen i Borås är både miljösmart och smart för plånboken.

Medlemskap i Prisdialogen är också ett uttryck för att Borås Energi och Miljö i enlighet med Pris­dialogens syfte arbetar för att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling, för att därigenom stärka fjärrvärmekundernas ställning på värmemarknaden.

Det är tredje året i rad som prisdialogen har genomförts i Borås. Syftet med dialogen är att beskriva vad som påverkar prisjusteringarna för fjärrvärme, men också för att ge en tydligare bild av hur prissättningen kommer att se ut i framtiden.

Kunderna som ingår i samarbetet är CA-fastigheter, AB Bostäder, Västfastigheter, Riksbyggen, Fristadsbostäder AB och Lokalförsörjningsförvaltningen. Tillsammans utgör de ungefär 30 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna i Borås.

Borås Energi och Miljö tar tillvara energiflöden i samhället och omvandlar energin i bland annat avfall till fjärrvärme, fjärrkyla och biogas. Borås Energi och Miljö AB ingår i Borås Stadshus AB och är en av Borås mest spännande och utvecklande arbetsplatser.

Vi använder oss av cookies. Läs mer