Alla ämnen

Biovärmekartan 2023 visar 558 nät som ger oss trygg värme

Biovärmekartan 2023 visar 558 nät som ger oss trygg värme
Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge lades ner av Stora Enso 2021. I slutet av 2022 köpte Borlänge Energi brukets biobränslepanna, som har en effekt på 130 MW, för att producera fjärrvärme. Möjlighet finns att komplettera anläggningen med en turbin för elproduktion. Northvolt utvecklar resten av anläggningen för tillverkning av batterier.

Bioenergi presenterar Biovärmekartan 2023 med 558 fjärrvärmenät i Sverige som levererar biovärme, det vill säga fjärrvärme som producerats med biobränsle, avfall och torv. Vi räknar också med biobaserad restvärme från skogsindustrier och pelletsfabriker.

Ett fel inträffade

Du är inloggad som prenumerant på Bioenergitidningen, men nånting är fel.

På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till och mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.
Bioenergitidningen premium

Vill du läsa hela artikeln?

Endast inloggade betalande prenumeranter kan läsa allt innehåll på bioenergitidningen.se
Som prenumerant får du:
  • Magasinet Bioenergi med sex nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
  • E-tidningen Bioenergi med sex nummer per år
  • Mycket mer ...

På kartan har vi markerat alla nät med en prick och listat de största. Nya projekt planeras och byggs. Stockholm Exergi planerar att bygga ett stort kraftvärmeverk i Lövsta i norra Stockholm. Stockholm Exergi fick avslag av mark- och miljödomstolen på ansökan om miljötillstånd. Den 19 december svarade Stockholm Exergi med att överklaga mark och miljööverdomstolens beslut till högre instans.

– Vi menar att mark- och miljödomstolen inte på ett tydligt sätt har visat varför det inte kan vara möjligt att förena de båda samhällsbehoven i enlighet med vår ansökan, säger Stockholm Exergis hållbarhetschef Ulf Wikström i en kommentar.

Borlänge Energi

I december 2022 blev det klart att Borlänge Energi köper en stor panna av Stora Enso för 313,5 miljoner kronor. Ungefär 40 procent av värmeleveransen till Borlänge har Borlänge Energi tidigare köpt från Stora Enso Kvarnsveden. Då var värmen en restprodukt, men sedan pappersbruket lades ner 2021 har värmen blivit en huvudprodukt och priset för har stigit. Borlänge Energi har höjt fjärrvärmepriset, från en låg nivå, med cirka 25 procent. Alternativet till att köpa Stora Ensos panna skulle varit att bygga ett en helt nya panna. Det skulle kunna krävt en investering på mer än 1,5 miljarder, enligt Lena Lagestam, ordförande i Borlänge Energi.

Pannan som Stora Enso byggde blev klar 2005 och investeringen var då 500 miljoner kronor. Effekten är på 130 MW och pannan har höga ångdata som klarar att driva en ångturbin. Pannan är byggd för en teknisk livslängd på 40-50 år. Nu utvärderar Borlänge Energi möjligheten att investera i en ny turbin för elproduktion.

Vaggeryd Energi

Vaggeryd Energi storsatsar på fjärrvärme genom att binda ihop Vaggeryd och Skillingaryd med en ny fjärrvärmekulvert och dessutom ersätta två äldre fjärrvärmeverk med ett nytt värmeverk i Götaforsområdet. Investeringen i den nya värmeverket beräknas till 100 miljoner kronor och investeringen i fjärrvärmekulverten beräknas till omkring 50 miljoner kronor. Till den kommer investeringar i flera lokala fjärrvärmenät.

Eskilstuna Energi och Miljö

Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) planerar att testa ny teknik som ska minska miljöpåverkan från kraftvärmeverket. Projektet handlar om en vätgascell (elektrolyslör) som installeras vid kraftvärmeverket. Vätgas och syrgas tillförs i förbränningsprocessen vilket ska ge en bättre förbränning med minskade utsläpp av växthusgaser och sotpartiklar. Den effektivare förbränningen ger också en högre verkningsgrad för anläggningen.

Vår vision är att vi ska vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi- och miljöområdet. Därför är vi mycket glada att få möjlighet att utreda den här sortens teknik, säger Lotta Lejdberg, affärsområdeschef Energi på EEM.

Projektet drivs av EEM tillsammans med teknikleverantörerna Natureproof Sweden AB och Blue Thing Sweden AB.

Projektet inleds med en utvärderingsfas. När utvärderingen är avslutad fattas beslut om att eventuellt ska gå vidare till fas 2 där vätgascellen ska installeras. Installationen kommer att kunna ske tidigast sommaren 2023. Det nya systemet kan testas höst och vinter 2023/2024.

Tio i topp

Vi redovisar vilka som är de största leverantörerna av biovärme totalt samt för några utvalda biobränslen. Under 2021 levererade mer biovärme än året innan bland annat beroende på att det var kallare under 2021. Lägre temperatur i kombination med högre elpriser under andra halvåret 2021 gjorde att det producerades mer biokraft än året innan. Användningen av både oförädlade och förädlade biobränslen ökade, även användning av biooljor ökade kraftigt. Här lyfter vi fram de största användarna av särskilda biobränslen.

Text: Anders Haaker

Om Biovärmekartan 2023

De nät som redovisas på kartan levererar biovärme, det vill säga fjärrvärme som producerats med biobränsle, avfall och torv. Vi räknar också med biobaserad restvärme från skogsindustrier och pelletsfabriker.

Data gäller för 2020. Biobränsletillförsel redovisas per nät och inte per anläggning. För de större näten redovisar vi fördelning på bränslen: avfall, torv och biobränslen (inkluderar trädbränslen, pellets, biooljor, åkerbränslen m.m.). Övriga nät har vi färglagt efter vad som är huvudbränsle. Det kan alltså förekomma användning av torv, avfall eller biorestvärme i flera av de medelstora eller mindre näten.

Insamling av fakta och presentation på Biovärmekartan: Anders Haaker, Kjell Andersson, Sofie Samuelsson och Seth Jansson.

Biovärmekartan i pdf -format

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy