Alla ämnen
Biokraft

Bodecker Partners är ett nystartat rådgivningsbolag för biokraftproducenter

Fredrik Bodecker, tidigare vd på Modity Energy Trading, har startat rådgivning för energibolag tillsammans med Mia Bodin och Gustaf Sundelius, tidigare analyschef
respektive senior förvaltare från Modity. Företaget är också nybliven medlem i Svebio.

Bodecker Partners
Mia Bodin, Gustaf Sundelius och Fredrik Bodecker på Bodecker Partners AB. Bodecker Partners

Bodecker Partners är ett oberoende partnerägt bolag verksamt inom rådgivning, analys och förvaltning av energiprisrisker – Private Energy. Företaget fokuserar på uppdrag från vindkraft- och kraftvärmeproducenter – en grupp som haft tuffa förutsättningar de senaste åren med låga el- och elcertifikatpriser. Producenternas prissäkringsstrategier skiljer sig markant från en slutförbrukares och med nuvarande låga elpriser ökar behovet av en aktiv förvaltning för att fånga uppgångarna när de kommer.

– I våra tidigare yrkesroller har vi sett hur producenter av el inte får en optimal eller anpassad förvaltning av de befintliga aktörerna. Utöver producentens portfölj förvaltas ofta en betydligt större slutkundsportfölj som får förvaltarens fokus istället. Många förvaltare har dessutom ägare med konkurrerande intressen som inte sällan kolliderar med kundens portfölj, säger Fredrik Bodecker.

Varför blev Bodecker Partners medlem i Svebio?

– Vårt fokus är producenter av förnybar el som kanske samtidigt köper utsläppsrätter och säljer el och elcertifikat. Det är många bland Svebios medlemmar som hanterar dessa utmaningar och vi vill lära oss mer om de utmaningar som företagen har och se om vi kan bidra med lösningar. Elpriset har fallit de senaste åren och många avtal behöver förnyas i en ny prissituation. Med medlemskapet i Svebio får vi bättre koll på vilka problem som finns men också på vilka lösningar som diskuteras, hur utvecklingen går och var fokus ligger, förklarar Fredrik Bodecker.

Vilka frågor ser du som behöver utvecklas i branschen?

– Många i bioenergibranschen ser biobränslen mest som ett enkelt inköp, som man toppar upp eller sparar beroende på hur förbrukningen blir. Här ser vi en möjlighet att handla mer dynamiskt med biobränsle. Vi kommer från en bakgrund med handel av el och gas och är vana att handla med råvaror. Vi ser biobränsle som en råvara med prisvariationer som inte hanteras i dag. Här finns stora värden som går att fånga. Det kommer att bli allt viktigare att kunna göra det i takt med att det kommer allt fler stora anläggningar i våra grannländer. Dong och Drax med flera är exempel på stora biobränsleköpare som är väldigt vassa på hantera prisvariationer. Nu är det dags för fler aktörer i Sverige att utveckla detta, tycker Fredrik Bodecker.

Något annat som du vill förbättra?

– Vi jobbar också med optimering av elpris mot flis- och fjärrvärmepris. Vi upplever att det fortfarande är stort fokus bland energibolag på att producera värme beroende på utetemperatur och sen får intäkten från elen bli vad den blir.

Istället kan en biokraftproducent optimera produktionen efter elpriset och använda fjärrvärmenätet mer som en ackumulator, menar Fredrik Bodecker. 


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 5-2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy