Alla ämnen
Biokraft

Borås Energi & Miljö har i dag invigt sin nya anläggning på Sobacken där både kraftvärmeverket och biogasfabriken visades upp

Nu har Energi- och Miljöcenter i Borås, med ett nytt avloppsrenings- och kraftvärmeverk, invigts. Nu när dessa pusselbitar är på plats, kan Borås fortsätta växa som stad.

Kretsloppsstaden Borås har byggts upp under lång tid där infrastrukturen successivt har utvecklats inom VA, avfall och fjärrvärme. Med ett nytt avloppsreningsverk och biobränslebaserat kraftvärmeverk har nu Kretsloppsstaden uppgraderats till nästa generation. Det nya avloppsreningsverket möjliggör en utökning av avloppsmängder samtidigt som utsläppsnivåer på kväve, fosfor och organiskt material ligger på rekordlåga nivåer.

Miljöpåverkan kommer drastiskt att minska och Borås har nu ett av världens renaste avloppsvatten och kraftvärmeverket kommer att producera miljösmart fjärrvärme och förnybar el till boråsarna i många år framöver.

Borås Energi och Miljö påbörjade byggnationen under våren 2015 efter investeringsbeslut hos kommunfullmäktige i Borås. I maj 2018 driftsattes avloppsreningsverket och under våren och nu under hösten 2019 kommer kraftvärmeverket att driftsättas. Båda anläggningarna kommer att gå i kommersiell drift under 2019. Idag har anläggningarna officiellt invigts.

-Det är tryggt att ha anläggningar som kan göra både värme och elektricitet och dessutom vara i världsklass, som den här anläggningen, säger Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister, som tillsammans med landsbygdsminister Jennie Nilsson var på plats på invigningen på Sobacken.

Jonas Holmberg, Kent Hedberg, Ewa Bideberg, Pelle Höög, Ulf Olsson, Jennie Nilsson, Ulrik Nilsson, Eva Theen-Johansson och Anders Ygeman.
Jonas Holmberg, Kent Hedberg, Ewa Bideberg, Pelle Höög, Ulf Olsson, Jennie Nilsson, Ulrik Nilsson, Eva Theen-Johansson och Anders Ygeman. Jonas Holmberg, Kent Hedberg, Ewa Bideberg, Pelle Höög, Ulf Olsson, Jennie Nilsson, Ulrik Nilsson, Eva Theen-Johansson och Anders Ygeman.

Korta fakta om Energi- och Miljöcenter på Sobacken:

Avloppsreningsverket är dimensionerat för följande kapacitet och utsläppsvärden:

PE (personekvivalenter): 150 000
Maxkapacitet: 10 000 m3/h
Kväve (Ntot): 8 mg/l (årsmedelvärde)
Organiskt material (BOD7): 8 mg/l (kvartalsmedel-värde)
Fosfor (Ptot): 0,2 mg/l (kvartalsmedelvärde)
Kraftvärmeverket kommer elda biobränsle: 475 GWh

Förnybar el: 155 GWh
Fjärrvärme: 375 GWh

En längre artikel om invigningen och detaljer om projektet kommer i nästa nummer av Bioenergi

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy