Alla ämnen
Biovärme

Boverket förtydligar regler för utsläpp från vedeldning

Boverket har fått många frågor och funderingar om ändrade regler för kaminer och pannor som eldas med pellets och ved. Du som redan har till exempel en vedspis berörs inte av de ändrade reglerna utan kan fortsätta använda denna som du tidigare har gjort. Boverket arbetar just nu med information till kommunerna om hur reglerna ska användas.

"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas."
”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.” "Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas."

Vad händer nu?

Vid nyinstallation eller byte av spisar som eldas med pellets eller ved i en befintlig byggnad är reglerna flexibla och det finns möjlighet till anpassning av kraven. Det är kommunen som ska bedöma i de enskilda fallen och Boverket arbetar därför med att ta fram stöd och information till kommunerna om hur reglerna ska användas i praktiken.

Man uppdaterar även informationen på webbplatsen  och i sociala medier utifrån de frågor och synpunkter man får in för att förtydliga vad som gäller.

Vad gäller för mig?

De ändrade reglerna innebär inte ett förbud mot vedspisar. Du som redan har till exempel en vedspis eller kamin berörs inte, du kan fortsätta använda den som tidigare. De ändrade kraven gäller för sådana kaminer och pannor som installeras i samband med att man bygger helt nya hus.

Varför arbetar myndigheter för minskade utsläpp från vedeldning?

”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.”

Det är riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Frisk luft som de beslutade om i slutet av 1990-talet. Boverket och andra myndigheter arbetar på flera sätt med miljökvalitetsmålen, bland annat när man skriver sina byggregler. Den ändring som nu genomförs är ett uppdrag från regeringen att tidigarelägga införandet av EUs ekodesignregler i byggreglerna som Boverket fick genom regleringsbrevet för 2015. Syftet med de ändrade reglerna är att minska utsläppen från vedeldning genom att underlätta eldning som inte skadar miljö och hälsa.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy