Alla ämnen
Opinion

Boverket ger klartecken för småhusbidrag till pelletskaminer

Boverket ger klartecken för småhusbidrag till pelletskaminer
På bilden: Anders Haaker.

Boverket har fattat ett beslut som innebär att materialkostnaden för inköp av pelletskamin och annat material som är nödvändigt för installation av pelletskamin är bidragsberättigade kostnader.

Det betyder att småhusägare som värmer sitt hus med el eller fossil gas kan få bidrag med 50 procent av materialkostnaden upp till 30 000 kronor vid installation av pelletskamin.

Flera Länsstyrelser har tidigare i höst gett avslag till ansökningar om bidrag för installation av pelletskamin.

Flera småhusägare har överklagat avslagen och Boverkets har beslutat att bifalla ett överklagande, något som nu blir vägledande.

Glädjande klargörande

Det är glädjande och viktigt att Boverket nu har gjort klart att materialkostnader för pelletskaminer är bidragsberättigade. PelletsFörbundet har hävdat detta sedan förslaget blev känt i mars i år.

Nu förbättras förutsättningarna för många småhusägare i Sverige att minska sitt elberoende och kapa vinterns höga elkostnader. Pelletskaminer gör också nytta för samhället eftersom de bidrar till att minska eleffektbristen och belastningen på elnäten när det är som kallast.

Erik Pettersson i Ursviken utanför Skellefteå har gjort en betydelsefull insats när han överklagade och argumenterade för att pelletskaminer ska kunna få bidrag. Det är Erik Pettersson ansökan och överklagande som Boverket har bifallet i sitt beslut

Erik Petterson i Ursviken överklagade

Bakgrunden till Boverkets beslut är att Erik Petterson i Ursviken utanför Skellefteå i augusti sökte bidrag för att installera en pelletskamin i sitt direktelvärmda hus, enligt den nya förordningen om bidrag för energieffektivisering i småhus (2023:402).

Länsstyrelsen i Västerbotten avslog ansökan den 6 september. Då överklagade Erik Pettersson Länsstyrelsen beslut till Boverket som den 5 oktober fattade beslut om att bifalla Eriks Pettersons överklagande.

Vägledning för Länsstyrelsen

I beslutet förklarar Boverket på ett mycket tydligt sätt vilka bestämmelser som gäller samt skälen för beslutet.

Bland annat finner Boverket att pelletskaminen i ansökan är både effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel.

Boverkets beslut är i praktiken en vägledning till hur förordningen ska tolkas. Boverket beslut blir därmed klargörande för landets länsstyrelser i hur de ska agera när de framöver ska fatta beslut om bidrag till installation av pelletskaminer. Boverket konstaterat också att kostnaden för inköp av kaminen och annat material som behövs ör bidragsberättigad kostnad.

Vad händer nu?

Villaägare som har fått avslag på ansökningar om bidrag för installation av pelletskaminer bör snarast överklaga beslutet till Länsstyrelsen.

Tillverkare, leverantörer och installatörer av pelletskaminer i Sverige står nu beredda att öka leveranser av pelletskaminer till villaägare runt om i landet.

Läs hela Boverkets beslut på Pelletsforbundet.se

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy