Alla ämnen
Bränslehantering

Bränsleberedning till nya Ryaverket – största leveransen hittills för Mared

Göteborg Energi har beslutat att investera 500 miljoner kronor för att bygga en ny topplastpanna vid Ryaverket. Effekten kommer att vara 140 MW och träpulver blir huvudbränsle. I denna artikel ligger fokus på bränsleberedningen som levereras av Mared.

Huvudleverantör till Ryaverket är Valmet och Mared är underleverantör av bränsleberedningen inklusive sönderdelning av träpellets till träpulver.

Detta är den mest omfattande order som Mared har fått hittills. Vi kommer att bygga ett helt nytt system som börjar efter mottagningsstationen fram till doseringen före brännarna, säger Thomas Magnusson som är operativ vd och försäljningschef på Mared.

Thomas Magnusson
Thomas Magnusson, operativ vd och försäljnings-chef på Mared, beskriver systemet för bränsleberedningen som ska försörja anläggningen med upp till 30 ton träpulver per timme motsvarande 140 MW effekt.

Beprövad teknik

– Vi ska installera beprövad teknik som vi har levererat tidigare till många anläggningar av denna typ. En skillnad är att denna anläggning utrustas med de största tillgängliga hammarkvarnar som finns för sönderdelning av träpellets till träpulver, säger Thomas Magnusson.

Tre kvarnlinjer

Anläggningen kommer att bestå av tre kvarnlinjer där varje kvarn har en kapacitet att mala 15 ton pellets per timme. Två kvarnlinjer kommer att köras samtidigt. Den tredje linjen ska fungera som redundans, det vill säga som reserv. En maskin kan stå stilla för underhållsarbete samtidigt som två maskiner förser brännare och panna med tillräckligt mycket träpulverbränsle. Kvarnarna är CPM Champion Hammer Mills. Varje kvarn drivs av en elmotor med 800 kW effekt.

Från naturgas till träpulver

Göteborg Energi har sedan tidigare använt både träpulver och naturgas i Ryaverket. Nu är planen att gå över helt till träpulver och minimera naturgasen. Hela anläggningen är tänkt att under normala förhållanden använda träpulver som bränsle.

Komplett åtagande

I Mareds leverans ingår förutom bränsleberedningen även arbetsplattformar till delar av anläggningen samt projektledning, inklusive design, layout, montage, driftsättning, intrimning, utcheckning och utbildning. Mared bistår därefter med service och under-håll av anläggningen inklusive de slit- och reservdelar som krävs.

Det är ett komplett åtagande från vår sida för att få den här anläggningen i drift och övertagen, säger Thomas Magnusson.

Större projektorganisation

  Projektet sköts av vår egen organisation. Vi har rekryterat två nya personer till vår projektorganisation för att kunna hantera detta projektet som också sammanfaller i tiden med en leverans av ett liknande system för bränsleberedning till SCA i Obbola. För att klara montaget kommer vi att rekrytera fyra–fem personer. Monteringen i Göteborg startar för vår del i början av juli 2021 och pågår i tre till fyra månader. Anläggningen ska vara övertagen i mars 2022. Tidplanen för projektet är ganska utmanade och det är mycket information som ska fram. Det är en omfattande och väldigt trevlig leverans för oss, säger Thomas Magnusson.

Begränsad yta

Andra anpassningar och utmaningar är att Göteborg Energi har speciella krav på till exempel målning i och med att anläggningen är kustnära med mycket salt i luften. Det finns också krav på bullernivåer.

En utmaning är att leverera utrustningen i rätt tid i och med att det finns begränsad yta för lagring på platsen, säger Thomas Magnusson.

Erfarenhet

Mared skrev avtal med Valmet i mitten av juni. Vad var det som ledde fram till att Mared fick uppdraget?

– Vi har tidigare gjort leveranser till Valmet med motsvarande teknik. Detta är den tredje leveransen av bränsleberedning och hantering som vi kommer göra till Valmet. Den första var i ett mesaugnsprojekt till Södra Cell i Värö, den andra för mesaugnen till SCA Obbola. Under anbudsarbetet var vi på tå och hjälpte Valmet med information som behövdes för att de skulle kunna göra ett konkurrenskraftigt anbud. Kombinationerna av vår erfarenhet, goda referenser och att vi var på tå var nog viktigt för att vi fick uppdraget, säger Thomas Magnusson.

Möjligheter internationellt

– Vi jobbar bland annat med både Valmet, Andritz och brännarleverantörer vilket ger möjligheter för oss att hänga med längre ut i världen som underleverantör. För några år sedan var det vanligt att de stora leverantörerna projekterade system för bränslehantering själva. Men det har förändrats på senaste tid. Vi har blivit allt mer engagerade för att leverera utrustning och system för bränsleberedning inklusive ansvar och garantier. Det gör att aktörer som Valmet, Andritz och brännarleverantörer kan fokusera på sin produkt och sin affär. De köper en funktion av oss och vet att de får en garanti och ett ansvar, förklarar Thomas Magnusson.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 4-2020 som finns att läsa som e-tidning här.


Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy