Annons Annons
Annons Annons

Fortum HorsePower biobränsle nu märkt med Bra Miljöval

Naturskyddsföreningen har certifierat Fortum HorsePower biobränsle som Bra Miljöval. Det är en bekräftelse på att hästgödsel uppblandat med träströ är ett klimatsmart bränsle och innebär även att Fortum som leverantör kan erbjuda ett bränsle som gör att den värme och el som i sin tur produceras kan miljöcertifieras.

-Vi är stolta över att Fortum HorsePower biobränsle uppfyller kriterierna. Märkningen är något som även ger våra kunder möjligheten att certifiera sin el- och värmeproduktion. Jag tror att det kommer att bidra till att fler får upp ögonen för detta utmärkta bränsle som även bidrar till att vi utnyttjar befintliga resurser mer effektivt, det säger Per Harsem, Sverigechef för Fortum HorsePower.

En häst genererar tio ton gödsel per år. Inte minst i städer har det varit svårt för stall att hantera de stora mängder gödsel som produceras. Tjugo ton räcker för att värma upp en genomsnittlig villa. Genom att använda hästgödsel med träströ som skapas i stallet som bränsle i kraftvärmeverk där den omvandlas till el och värme, kan mängden fossila bränslen i kraftvärmeproduktionen minskas ytterligare och därmed bidra till minskade klimatpåverkande utsläpp.

Kan även hjälpa el- och värmeproducenter

Träbaserat strö, en biprodukt i skogsindustrin, levereras till gården där det används som stallströ och blandas upp med gödseln som sedan levereras sedan till kraftvärmeverket. För att transporterna inte ska försämra miljövärdena behöver stall och kraftvärmeverk finnas inom 60-80 km avstånd från varandra.

-Vi är väldigt glada att Forum valt att märka sin unika produkt HorsePower med Bra Miljöval. Vi hoppas att detta kan även hjälpa el- och värmeproducenter att märka sina produkter och göra det lättare för konsumenter minska sin miljöpåverkan, säger Peter Hallberg, produktansvarig Bra Miljöval Värme och Biobränsle, Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen har certifierat Fortum HorsePowers biobränsle som Bra Miljöval.

Naturskyddsföreningen har certifierat Fortum HorsePowers biobränsle som Bra Miljöval.

Om Bra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning av produkter och tjänster. Märkningen är oberoende och utan vinstintresse. Produkter och tjänster märkta med Bra Miljöval klarar hårda miljökrav som kontrolleras och följs upp av Naturskyddsföreningen.

Om Fortum

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 9 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Vår omsättning under 2017 uppgick till 4,5 miljarder euro och 61 % av vår kraftproduktion var CO2-fri. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki.

Vi använder oss av cookies. Läs mer