Annons Annons
Annons Annons

Med ny tillförsikt för ABAB inom flisning och krossning

Anders Bruks är vd för Allan Bruks AB (ABAB) och återförsäljare av maskiner för sortering och sönderdelning från tyska Neuenhauser och amerikanska Morbark. Här ger han sin syn på marknadssituationen i Sverige och berättar varför han ser med tillförsikt på framtiden.

– Det här året har mässor och utställningar ställts in och flyttats fram. Vi planerar istället att visa flisning och krossning på demokörningar i Sverige, men detaljerna inte klara ännu, säger Anders Bruks i början av augusti.

Anders Bruks

Anders Bruks ser med tillförsikt på utvecklingen av marknaden och den egna organisationen. Foto: Jennifer Bruks

Gemensamma visningar

– En ny grovkvarn från Neuenhauser väntas komma till Sverige under hösten för demokörningar. Två nya Morbarkmaskiner är på väg hit senare under hösten eller våren. Vi för diskussioner om att göra maskinvisningar tillsammans med andra leverantörer för att ge kunderna möjlighet att se flera maskiner på en och samma gång. Vi får se om vi kommer fram till något gemensamt, berättar Anders Bruks.

Bygger upp organisationen

Under 2019 ökade ABAB omsättningen och anställde en ny säljare, Magnus Östlund,  som är stationerad i Sundsvall. Företaget slöt också avtal med två erfarna servicelämnare för att förbättra serviceerbjudandet.

– Vi håller på med ett långsiktigt arbete för att bygga upp verksamheten igen efter att vi slutade med CBI för ett antal år sedan. Vid årsskiftet renoverade vi och gjorde i ordning nya lager- och kontorslokaler i
Enköping. Här finns nu ett rejält reservdelslager, säger Anders Bruks.

Oro på marknaden

– I år har vi tyvärr inte kunnat besöka kunder i samma omfattning som tidigare, vilket har påverkat verksamheten. I våras såg vi en osäkerhet från finansiärer som blev försiktiga och började ställa högre krav för att finansiera maskiner åt kunder. Det gällde oberoende om investeringen rörde hjullastare, lastbil eller fliskross. En del kunder påverkades av en generell oro och avvaktade med investeringar. Samtidigt finns ett behov av bränsle från alla anläggningar runt om i landet som ska leverera värme och el till bostäder, kontor och industri, säger Anders Bruks.

Kort säsong

Vårsäsongen 2020 var annorlunda genom att flisningen avstannade en till två månader tidigare än normalt, på grund av att det var en varm vår med lägre efterfrågan på bränsle.

Men under sommaren har krossning av returträ ökat kraftigt. En tänkbar förklaring är att många har renoverat och rensat vilket kan ha genererat mer returträ än normalt.

Effekt av granbarkborre

Ytterligare en faktor som ökar efterfrågan på sönderdelning är ökade angrepp av granbarkborre som gör att stora volymer av angripen ved tas ut för att begränsa spridningen. En stor del av denna ved kommer att bli flis.

– Det kommer att finnas stora volymer av skadad ved som behöver flisas och användas som bränsle under de närmaste tre till fem åren. Det byggs upp lager av ved på terminaler som kommer att påverka efterfrågan på större flishuggar, säger Anders Bruks.

Från osäkerhet till förtroende

– Det finns ett behov av sönderdelning, men det finns också en osäkerhet på marknaden som gör att vissa drar sig för att investera. Efterhand som det blir tydligare hur olika marknader påverkas kommer osäkerheten att minska. Sönderdelningsbehovet finns, efterfrågan på bränsle finns. Jag tror att det är en tidsfråga innan det släpper och förtroendet återgår till ett normalläge. I höst när det börjar bli svalare och efterfrågan på bränsle ökar, då kommer affärerna inom flishuggar och krossar att sätta fart igen, förutser Anders Bruks.

Som vanligt

– Att flytta maskiner och reservdelar har inte påverkats alls under coronakrisen. Logistikflödet mellan Sverige och Tyskland samt mellan Sverige och USA har varit precis som vanligt. Vi har även haft besök av servicetekniker från Tyskland och Holland i olika omgångar, säger Anders Bruks.

Ökat behov av sortering

ABAB har i vår och sommar sett ett en oväntat hög efterfrågan på sorteringsverk.

Det gäller framförallt stjärnsiktar för jordtillverkning. Det beror troligen på att de stora jordleverantörerna har sett en kraftigt ökad efterfrågan på planteringsjord och andra jordmaterial för trädgårdar, förklarar Anders Bruks.

Tillförsikt

Anders Bruks ser med tillförsikt på utvecklingen av marknaden och den egna organisationen.

– Jag tycker att vi har intressanta och tekniskt bra maskiner och vi har duktiga samarbetspartner och leverantörer som förstår kundernas önskemål och behov. Det är roligt att jobba ihop med dem och jag är positiv och ser att vi kommer att fortsätta växa och öka tempot framöver.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 4-2020 som finns att läsa som e-tidning här.


 

Om ABAB

Antal anställda: 3 (samt externa serviceleverantörer)
Omsättning 2019: 34 miljoner kronor

Verksamhetsområde: Sverige, Norge, Finland

Vi använder oss av cookies. Läs mer