Alla ämnen
Biovärme

Brist på kunskap och sena beslut – största hindren för fossilfrihet

Brist på kunskap och sena beslut – största hindren för fossilfrihet
– Vi ser att ett viktigt jobb för att påverka omställningstakten, är att upplysa om att det finns mycket som går att göra här och nu och kan åtgärdas med en förbättrad kravställning i upphandlingsskedet, säger Daniel Segerqvist, försäljningschef på El-Björn.

El-Björn har de senaste två åren tagit en ledande roll inom fossilfri byggvärme. Från att ha startat i liten skala har fossilfri byggvärme utvecklats till en strategisk del av ett nytt affärsområde, och detta är bara början.

Ett fel inträffade

Du är inloggad som prenumerant på Bioenergitidningen, men nånting är fel.

På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till och mer information.

Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår support.

Var vänlig ladda om sidan

Vi kunde inte säkerställa om du är inloggad eller inte. Var vänlig ladda om denna sida.
Bioenergitidningen premium

Vill du läsa hela artikeln?

Endast inloggade betalande prenumeranter kan läsa allt innehåll på bioenergitidningen.se
Som prenumerant får du:
  • Magasinet Bioenergi med sex nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
  • E-tidningen Bioenergi med sex nummer per år
  • Mycket mer ...

El-Björn startade med fossilfri byggvärme 2020 efter att ha kommit i kontakt med Clean Burn i Göteborg. Vid starten hade de två stycken 500 kW-pelletspannor med vattenburen värme.

– Vi fick goda erfarenheter med denna lösning och vi kände oss trygga med att utveckla erbjudandet. Det är inte bara produkten vi fokuserar på utan att leverera en komplett tjänst. Utöver att erbjuda klimatneutrala lösningar och stödja den processen, så vill vi göra det på ett riktigt sätt genom att bygga upp kompetens och paketerat erbjudande med våra kärnvärden som är kvalitet, trygghet, säkerhet, säger Daniel Segerqvist, affärsutvecklingschef på El-Björn.

Investering på 35 miljoner

Det senaste året har El-Björn investerat 35 miljoner kronor och anställt personal för att bygga upp den nya verksamheten. Investeringarna har gått till hårdvara i form av pelletscentraler, samt till mjukvara som organisation och personal.

– Vi ska ha rätt kompetens både för nuvarande kravställning och kommande krav. Det gäller till exempel krav enligt Arbetsmiljöverket om certifierade pannoperatörer som sköter tillsyn av anläggningarna, säger Daniel Segerqvist.

Vad ligger bakom denna satsning?

– Vi har som företag skrivit under byggsektorns färdplan för klimatneutral konkurrenskraft för två år sen. Vi tycker att det är viktigt att leva som vi lär och därför försöker vi utveckla nya affärer som stödjer byggsektorns omställning, menar Daniel Segerqvist.

I Färdplanen för fossilfri byggsektor finns gränsvärden för CO2-avtryck under byggproduktionen. Det börjar försiktigt med kartläggning och mål för att sedan övergå till succesiv reduktion av klimatavtrycken från 2023 fram till 2045 då målet är att byggsektorn är klimatneutral.

Satsningen på fossilfri byggvärme ingår i El-Björns nya affärsområdet ePole. Vid sidan av energitjänster jobbar de med att utveckla olika koncept för att reducera den energi som behövs för byggvärme, genom att samverka med olika aktörer i värdekedjan. Effektivare energianvändning är också ett sätt att möta kommande ökade krav på att minska utsläpp av koldioxid

– Det ökar vår trovärdighet, att vi både levererar energi och samtidigt ser till att våra kunder gör av med så lite energi som möjligt.

En viktig drivkraft är också de nya krav på klimatdeklarationer som trädde i kraft i januari 2022. Energi och bränslen ingår som delområden i klimatdeklarationen av byggprocessen.

El-Björn har startat upp fossilfri byggvärme på den svenska marknaden och kommer bredda erbjudande till den nordiska marknaden det kommande året. Just nu arbetar företaget i ett flertal samverkansprojekt för att utveckla nya koncept med syfte att byta ut gammal fossil teknik mot nya effektiva och förnybara lösningar.

Fungerar det att använda el för byggvärme?

– Vi anser att man behöver titta på optimering av energislag på ett nytt sätt och använda rätt energislag till rätt förbrukare för att bidra till den omställning som sker i de överliggande energisystemen. El kommer att behövas till nya förbrukare och vi kan med varmvattenlösningar med pellets frigöra elkapacitet till nya förbrukare, vi har även värmepumpslösningar som mer än halverar elförbrukningen mot direktverkande lösningar, förklarar Daniel Segerqvist.

– I regel är det brist på el till byggprojekten idag, det finns inte tillräckligt med ström för att använda el till värme. Ampere är en bristvara på byggplatserna framförallt i storstadsområdena.

Bättre framförhållning och dialog behövs

– Byggbranschen måste börja sin planering mycket tidigare än man gjort historiskt, både för att möta kravet på klimatdeklaration, men även för att skapa förutsättningar för att välja rätt energislag och rätt lösning för de behov som finns. Generellt görs val av energislag för sent på säsongen. Valet behöver ske i ett tidigt projekteringsstadium och säkerställande av kapacitet under vårkanten för de byggprojekt som planeras kommande vinter, säger Daniel Segerqvist.

God framförhållning gäller även för att möta kravet på klimatdeklarationen. En klimatkalkyl ska vara klar i samband med att byggherren lämnar in bygglovsansökan. Framförhållning och dialog är en viktig faktor när man jobbar med pellets. Det krävs samverkan över branschgränser så att alla parter vet vad som väntar.

Lärdomen de senaste åren både med en pandemi och krisen vi upplever nu, baserad på kriget och en energikris, gör att vi behöver ta beslut med större framförhållning, med tanke på tillgång av produkter och bränsle.

Hur har det gått att hitta partners för bränsleförsörjning med pellets?

– De frågetecken vi har haft har rätats ut i det korta perspektivet. Men det här är bara början när det gäller samverkan, vi tror att vi behöver ha en tätare och mer frekvent dialog, både vad gäller att säkra volymer av bränslepellets men också när det gäller frågor om distribution. Våra behov när det gäller logistik skiljer sig jämfört med till exempel stora användare av pellets.

– Vi ser det är nödvändigt att vara öppna och vi ser fram emot att jobba med pelletsbranschen för att hitta bra lösningar. Det är också ett skäl att El-Björn valt att bli medlemmar i Pelletsförbundet.

Internationell tillväxt

Baserat nya krav på klimatdeklarationer och ambitioner att nå fossilfrihet i byggbranschen gör El-Björn en ordentlig satsning framåt.

De har startat upp fossilfri byggvärme på den svenska marknaden och kommer bredda erbjudandet till den nordiska marknaden det kommande året.

– Vi kommer även att bredda vårt erbjudande av energilösningar, vilket implementeras successivt över tid. Just nu pågår ett flertal samverkansprojekt för att utveckla nya koncept med syfte att byta ut gammal fossil teknik mot nya effektiva och förnybara lösningar, säger Daniel Segerqvist.

El-Björn ser att behovet av klimatvänliga energilösningar för tillfälliga behov är en växande marknad. De menar att det finns möjlighet att ta marknadsandelar när nya krav och tuffare gränsvärden kommer, samt när nya regler ska implementeras.

Vilka hinder finns på vägen?

– På ett övergripande plan upplever vi att kunskapen är låg kring vad som går att göra – många är för dåligt upplysta. Mycket kan åtgärdas med en förbättrad kravställning i upphandlingsskedet, menar Daniel Segerqvist.

– Energiområdet är ett eftersatt område under byggproduktionen där historik och budgetering baseras på schabloner. Därför är det viktigt att beställare och entreprenörer lyfter fokus och skapar incitament redan i dag. Det är lite så vi har agerat de senaste åren. Ser du möjligheter – bjud in till dialog och börja samverka, vänta inte på krav och regler. Ska vi klara 1,5 graders-målet behöver vi vakna till och driva på utvecklingen.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy