Alla ämnen
Bränslehantering

Bruks har gått samman med Siwertell

I våras blev det känt att JCE Invest AB och Cargotec har bildat ett nytt gemensamt bolag inom bulkhantering med namnet Bruks Siwertell Group.

– Bruks i Arbrå fortsätter att tillverka och sälja stationära och mobila flishuggar samt transportörer, säger Ola Galvensjö på Bruks.
– Bruks i Arbrå fortsätter att tillverka och sälja stationära och mobila flishuggar samt transportörer, säger Ola Galvensjö på Bruks. – Bruks i Arbrå fortsätter att tillverka och sälja stationära och mobila flishuggar samt transportörer, säger Ola Galvensjö på Bruks.

Bruks Siwertell Group äger Siwertell AB och Bruks Holding. Ola Galvensjö på Bruks i Arbrå förklarar vad affären innebär.

– Det nya bolaget är specialiserat på hantering av torrbulk. Siwertell är duktiga på lastning och lossning av bulkmaterial från fartyg och de har en stark marknadsposition framför allt i Asien. Bruks har en verksamhet för lagring och transport av bulkmaterial i USA och har en stark position främst i Nordamerika. Samarbetet mellan Bruks och Siwertell ger tydliga synergier genom att företagen får tillgång till varandras marknader och kompletterar varandras produkter, förklarar Ola Galvensjö.

Inom Bruks Siwertell Group har verksamheten delats upp i tre affärsområden: Affärsområde Bulk som täcker in materialhantering och lagring av bulkmaterial, affärsområde Wood som är inriktat på produkter för sågverk och massaindustri. Forest, det tredje affärsområdet arbetar med mobila flishuggar samt kranar och vagnar. Affärsområdena är uppdelade efter kundsegment och vissa produkter kan levereras inom flera affärsområden.

Vad innebär detta för den svenska verksamheten?

– Inte så mycket, Bruks i Arbrå är fortfarande ett företag som gör produkter för att hantera och förädla träråvara. Vi kommer att koncentrera oss på produkttillverkning och försäljning av mobila flishuggar samt transportörer, såll och diverse övriga maskiner. Tidigare kunde Bruks AB vara en totalleverantör av en anläggning för biobränslehantering. Bruks Siwertell Group kommer fortfarande leverera hela anläggningar men verksamheten i Arbrå kommer i högre grad att fokusera på att vara en leverantör av maskiner, produkter och service som bland annat ingår i de större anläggningsprojekten, säger Ola Galvensjö.

I början av 2018 minskade Bruks AB personalen med drygt 15 personer. Vad var orsaken?

– Det var en anpassning vi behövde göra i Arbrå i och med att vi har gått från att driva stora projekt till att jobba mer fokuserat med tillverkning och försäljning av produkter. En del i personalminskningen beror på att vi har sålt svetsverksamheten till en lokal leverantör som utför svetsarbeten åt oss medan vi fokuserar på montering.

Hur ser du på framtiden?

– Jag ser nu mycket positivt på framtiden och det har blivit bättre fart på biobränslemarknaden. Vi ser en uppåtgående trend med en större efterfrågan som en följd av att våra kunder har fått mer att göra. Det är en utveckling som pågått det senaste året. Den kalla vintern har också bidragit till att efterfrågan på biomassa ökat och att lager av biobränsle minskat. Vi har en fulltecknad orderbok och kan inte leverera något mer förrän en bit in på nästa år, säger Ola Galvensjö. 


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 4-2018

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy