Alla ämnen
Skogsbränsle

CDP ger Stora Enso topplacering för klimatarbete

Stora Enso prisades i dag som en av världens främsta när det gäller att bekämpa den globala uppvärmningen. Klassificeringen görs av den internationella icke vinstdrivande organisationen CDP, som arbetar för en hållbar ekonomi. Stora Enso finns med på CDP:s nya ”Climate A List” för 2016, som ett erkännande för företagets långsiktiga strategi och dess åtgärder för utsläppsminskning, skriver Stora Enso i ett pressmeddelande.

– För att bekämpa den globala uppvärmningen krävs ett långsiktigt arbete. Därför har Stora Enso i över tio år aktivt verkat för att minska energiintensiteten i sin verksamhet, och på många platser också sitt beroende av fossila bränslen, säger Stora Ensos hållbarhetschef Noel Morrin.

– I dag kommer över 75 procent av den energi som koncernen genererar och använder från koldioxidneutrala källor inom och utanför företaget. Vår avsikt är att under nästa tioårsperiod minska användningen av fossila bränslen ytterligare för att komma så nära noll som möjligt med hjälp av tekniskt och kommersiellt gångbara medel.

Stora Ensos hållbarhetschef Noel Morrin.
Stora Ensos hållbarhetschef Noel Morrin. Stora Ensos hållbarhetschef Noel Morrin.

Av de företag som deltar i CDP:s klimatförändringsprogram har 9 procent belönats med en plats på 2016 års ”Climate A List”, varav Stora Enso är ett.

– Vi gratulerar de 193 företagen på A-listan som leder uppdraget mot en fossilfri framtid, säger CDP:s vd Paul Simpson.

– Företagen spelar en avgörande roll för att den globala ekonomin ska uppnå de nya klimatmålen, och ledarna för denna grupp visar vägen för hur man måste våga agera och dra nytta av de många möjligheter som väntar.

Enligt önskemål från 827 investerare, som tillsammans representerar tillgångar motsvarande 100 biljoner USD, lämnar varje år tusentals företag sina klimatrapporter till CDB.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy